ACTUEEL

GGZ Nederland bezorgd om korten jeugdzorg

Het is zorgelijk dat de overheveling van taken naar de gemeenten vanaf 2015 gepaard gaat met een bezuiniging van uiteindelijk vijftien procent “die nu al zijn schaduw vooruit werpt”. GGZ Nederland reageert hiermee op over de voorstellen voor de nieuwe Jeugdwet waarover Koning Willem-Alexander sprak in de Troonrede.

De nieuwe Jeugdwet is erop gericht de uitvoering van zorg voor kinderen bij de gemeente te leggen. GGZ Nederland kan zich in deze beweging vinden, maar stelt dat de jeugd-ggz onderdeel moet blijven van de medische zorg. “Door betere samenwerking in de jeugdketen, die ook nu al zichtbaar is, voorkomen we nieuwe schotten in financiering, bureaucratie en blijven psychisch zieke kinderen verzekerd van medische zorg.” 

GGZ Nederland ziet verder geen verrassingen in de Miljoenennota 2014. Deze bevat de afspraken uit het Bestuurlijk Akkoord toekomst ggz en de Meerjarenafspraken forensische zorg over het bieden van zorg dichtbij de patiënt, transparantie, het bestrijden van het stigma rondom psychische aandoeningen en financiële ruimte. De groeiruimte voor de ggz daalt volgens verwachting volgend jaar van tweeëneenhalf naar anderhalf procent.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top