ACTUEEL

Aantal meldingen euthanasie opnieuw gestegen

In 2012 zijn er 4188 meldingen binnengekomen over mensen die overleden door euthanasie of hulp bij zelfdoding. Dat is 13 procent meer dan in 2011, bleek maandag uit het jaarverslag van de vijf regionale toetsingscommissies euthanasie. Het aantal euthanasiemeldingen zit al een aantal jaren in de lift.

Afgelopen jaar zijn 3965 mensen overleden door euthanasie, 185 personen door hulp bij zelfdoding en 38 door een combinatie daarvan. Bij verreweg de meeste patiënten (3251) werd hun lijden veroorzaakt door kanker. Aandoeningen van het zenuwstelsel (257 gevallen) staan op de tweede plaats, gevolgd door hart- en vaataandoeningen (156 keer).

Zorgvuldigheid

De toetsingscommissies, die onderzoeken of de arts in kwestie zijn werk wel naar behoren heeft gedaan, oordeelden 10 keer dat dokters niet zorgvuldig waren geweest. Dat gebeurde onder meer bij 2 van de 42 demente patiënten en iemand met een beroerte. Alle negatieve oordelen zijn gemeld bij het College van procureurs-generaal en de Inspectie van de Gezondheidszorg. Het is niet bekend of en hoe vaak er tot vervolging is overgegaan.

Levenseindekliniek

Op 1 maart 2012 is de Stichting Levenseindekliniek (SLK) van start gegaan, die in totaal 32 meldingen voor haar rekening nam. Omdat dat een nieuw verschijnsel was, zijn die meldingen extra goed gecontroleerd. In alle gevallen hebben de teams van de kliniek zorgvuldig gehandeld, oordeelden de commissies.

Sinds 1 oktober 2012 geldt de Wet toetsing levensbeëindiging ook op Bonaire, Saba en St. Eustatius. In het najaar van 2012 is daar één euthanasiemelding over ontvangen. Ook die is volgens de verantwoordelijke commissie zorgvuldig uitgevoerd. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top