ACTUEEL

VGZ steunt medicatiebegeleiding op afstand

Medicatiebegeleiding op afstand blijkt gunstige effecten te hebben voor onder anderen mensen met dementie. Dat stelt zorgverzekeraar Coöperatie VGZ na een pilot van zorgorganisatie ZZG zorggroep en enkele apothekers met de Medido medicijndispenser.

De Medido is in een 'slimme´aan het internet gekoppelde medicijndoos. Deze wordt bij de cliënt thuis geplaatst zodat hij zelf medicijnen kan innemen. De apotheker vult de doos met voorverpakte medicijnen in de juiste volgorde. Via het webportal van Medido stelt hij vooraf de tijd in waarop iemand medicijnen moet gebruiken. Is het tijd om een medicijn in te nemen dan geeft de Medido een alarmsignaal. De cliënt drukt op de knop bovenop de doos en een al geopend zakje met het bewuste medicijn rolt eruit. Doet de cliënt dit niet, dan waarschuwt de Medido de zorgcentrale die ook met de medicijndoos is verbonden. Deze probeert de cliënt dan te bellen. Lukt dit niet dan kan iemand van de thuiszorg bij de cliënt langsgaan."

"Onze ervaring is dat de Medido werkt en heel geschikt is voor specifieke patiëntgroepen. Mensen met Parkinson bijvoorbeeld. Of met beginnende dementie`, zegt Esther Jacobs, projectleider Domotica bij ZZG zorggroep in Nijmegen. Medido wordt ingezet bij cliënten die niet meer in staat zijn om zelf op tijd medicijnen in te nemen. "Onze thuiszorgteams overleggen met de cliënten of de Medido een geschikte optie is. Is dit het geval, dan plaatst de apotheker de Medido bij de cliënt thuis en geeft hem instructie. Wij volgen de eerste weken of het goed gaat. Als dat niet het geval is, stoppen we met de Medido en gaan we over op een andere vorm van ondersteuning. Maar de pilot bewijst dat het in de meeste gevallen wél goed gaat."

Langer zelfstandig

Door het gebruik van de medicijndispenser krijgen mensen weer zelf de regie, zegt Jacobs. "Ze zijn immers niet meer afhankelijk van een zorgprofessional voor hun medicijninname. Dit alles vergroot de zelfredzaamheid van onze cliënten en draagt er aan bij dat ze langer thuis kunnen blijven wonen. En mocht er zich een probleem voordoen dan is er altijd nog een vangnet via de zorgcentrale achter de Medido. Dat geeft veel mensen een veilig gevoel."

"Wij toetsen aan VGZ voorgelegde initiatieven altijd vooraf aan onze drie criteria voor goede zorg: medische kwaliteit, doelmatigheid en klantbeleving", zegt Raymond Wieland. Hij is zorginkoper Integrale Zorg voor de regio Zuid-Oost Nederland bij VGZ met als aandachtsgebied farmacie. VGZ beoordeelt de perspectieven van de Medido als positief. `Met name voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben bij het innemen van hun medicijnen, zoals dementerende ouderen. Initiatieven als dit sluiten ook mooi aan bij het uitgangspunt van de landelijke campagne DementieEnDan focus op wat iemand wél kan."

Kosten besparen

Naast goede en doelmatige zorg levert het gebruik van de Medido directe tijdwinst in de AWBZ. Dit bespaart tot 55 euro per patiënt, zegt Wieland. `Alleen in de regio Nijmegen kunnen we daarmee al ruim 200.000 euro AWBZ-kosten per jaar besparen." Deze voordelen rechtvaardigen volgens hem een structurele financiering voor de innovatieve medicijndispenser.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top