ACTUEEL

NVZ overweegt rechtsgang om tariefkorting

NVZ overweegt rechtsgang om tariefkorting

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ overweegt namens haar leden een proces aan te spannen tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Aanleiding is de tariefkorting voor een deel van de ziekenhuiszorg, die de NZa vrijdag publiceerde. De tariefsaanpassing leidt volgens de NVZ tot een verlaging van de gereguleerde tarieven met ruim 200 miljoen euro.

De door de NZa aangepaste maximumtarieven dalen in 2014 met zo'n 12 procent. Het gaat om DBC-tarieven voor complexe behandelingen, zoals orgaantransplantaties en stamceltherapie. Ook de tarieven voor eerstelijnsdiagnostiek en de kaakchirurgie dalen.

Het NVZ-bestuur heeft vrijdag in een bestuursvergadering besloten de mogelijkheden te onderzoeken om collectief bezwaar tegen de nieuwe tarieven te maken. De NVZ gaat onder meer een analyse uitvoeren op de kostprijzen. Daarbij zal ze eventueel samen optrekken met de Nederlandse Federatie van Universitaire ziekenhuizen (NFU). De NVZ hoopt in de bestuursvergadering van eind oktober hierover een besluit te nemen.

Onderhandelingen

De invoering van de nieuwe tarieven is overhaast, stelt de NVZ in een vrijdag verstuurde brief aan haar leden. Het belast de lopende onderhandelingen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars “die op dit moment toch al verre van soepel verlopen”. Daarnaast is het volgens de branchevereniging “niet ondenkbaar dat het draagvlak in het veld voor het nieuwe kostprijzentraject wordt verzwakt”.

De NVZ adviseert haar leden in de brief om “op korte termijn in overleg te treden met de verzekeraars om in gezamenlijkheid te bezien welke consequenties dit heeft op de reeds afgegeven offertes”.

Zorgverzekeraars

Pieter Hasekamp, directeur van Zorgverzekeraars Nederland (NZ), hekelt eveneens de tariefkorting. “Misschien verbazend, maar ik vind het zot dat tarieven nog veranderen midden in onderhandeling ziekenhuis/zorgverzekeraar.” Dat meldt hij via Twitter in een reactie op de publicatie van de NZa. Hij roept het ministerie van VWS op om alles een jaar uit te stellen. Bij ziekenhuizen gaan sommige tarieven omlaag, maar in #ggz fors omhoog, soms met wel 40%. Oproep @MinVWS: stel alles één jaar uit.”

Financiële gevolgen

De tariefsaanpassing leidt volgens de NVZ tot een verlaging van de gereguleerde tarieven met ruim 200 miljoen euro. De aanpassing slaat volgens de NVZ financieel het zwaarst neer in het segment van de overige zorgproducten, met name overige verrichtingen en eerstelijnsdiagnostiek. Bij de gereguleerde DBC-tarieven betreft het met name de specialismen cardiologie en inwendige geneeskunde.

Kostprijsgegevens

De tariefdaling werd volgens de NZa zichtbaar door een betere manier van kostprijsonderzoek.”Waren de tarieven voorheen nog gebaseerd op gegevens van een kleiner aantal ziekenhuizen en het oordeel van experts, nu vraagt de NZa bij alle ziekenhuizen de kostprijs van hun behandelingen op. Met deze representatieve set kostprijsgegevens blijkt dat veel tarieven lager uitvallen”, aldus de NZa. Een enkele categorie valt door deze herijking juist hoger uit, zoals de consultatieve psychiatrie en de kinderneurologie. Sommige tarieven, bijvoorbeeld kindergeneeskunde, veranderen niet, omdat die nieuwe prestaties hebben sinds 2013. Hier doet de NZa later nog onderzoek naar.

Lagere tarieven

De lagere tarieven gelden voor een deel van de behandelingen in het gereguleerde segment. Hieronder vallen ook de overige zorgproducten, dat zijn los declarabele prestaties zoals MRI-scans, laboratoriumonderzoek en de kaakchirurgie. De tarieven hiervoor waren volgens de NZa verouderd. Deze dalen nu door de vooruitgang van de technologie.

Nota

Tot slot heeft de NZa definitief vastgelegd dat aanbieders 2014 een deel van de zorgactiviteiten op de nota moeten vermelden.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mr W.H.M. Dubach MBA MBI

27 september 2013

1 keer raden waarom de tarieven in private klinieken juist niet dalen terwijl dat de krenten in de pap zouden zijn voor de ziekenhuizen aangesloten bij de NVZ.
Gewoon misdadig dat de complexere zorg moet bloeden voor de tekorten veroorzaakt door de bulk chirurgie in prive kllinieken met hun laagdrempelige maar uiterst lucratieve zorg!

van Bergen

28 september 2013

@ Dubach: de relatie met private klinieken, met hoofdzakelijk niet-gereguleerde tarieven, ontgaat mij. Misschien kunt u enige toelichting geven?

Top