ACTUEEL

Een derde van de ziekenhuizen is seniorvriendelijk

Eén op de drie ziekenhuizen in Nederland voldoet aan de criteria om senior vriendelijk genoemd te mogen worden. In totaal 45 van de 129 ziekenhuislocaties hebben het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis van de ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOVG en NOOM ontvangen.

Op de website van het keurmerk kan men met behulp van de keuzewijzer precies zien aan welke criteria voor seniorvriendelijkheid de ziekenhuizen in de buurt voldoen en of het ziekenhuis het keurmerk heeft verkregen.

De ziekenhuizen zijn in het afgelopen jaar bezocht door seniorenscouts die elk ziekenhuis beoordeelden aan de hand van vijftien kwaliteitscriteria. Er werd ondermeer beoordeeld op de seniorvriendelijkheid van de fysieke omgeving, het beleid, de inhoudelijke zorg en de zorgprocessen. De criteria komen voort uit interviews, een focusgroep en een vragenlijst onder de achterban van de ouderenbonden. Daarnaast heeft onderzoeksbureau MediQuest de ziekenhuizen bevraagd over deze kwaliteitscriteria.

Geriatrie

Een belangrijke voorwaarde voor het keurmerk is de aanwezigheid van een geriatrieteam en de gemaakte afspraken over de inzet van dit team. Uit het onderzoek bleek dat nog veel verbeteringen mogelijk zijn in de overdracht van en naar de thuissituatie, bijvoorbeeld het consulteren van de huisarts. Ook het treffen van maatregelen om ouderen sociaal en lichamelijk actief te houden tijdens de opname blijft een aandachtspunt.

Marjolein de Booys, projectleider van het keurmerk: "We merken dat het keurmerk veel in beweging heeft gezet. Ziekenhuizen maken in toenemende mate gebruik van vrijwilligers om samen met de opgenomen oudere patiënt activiteiten te ondernemen die functieverlies moeten tegengaan."

Veranderde zorgbehoefte

Over de reden voor het invoeren van het keurmerk schreef De Booys eerder op Skipr dat het zorgaanbod en de inrichting van de meeste ziekenhuizen in de afgelopen 25 jaar vrijwel niet veranderd zijn, terwijl de samenstelling van de bevolking en de zorgbehoefte wel een verandering hebben ondergaan. “Bovendien blijkt uit diverse onderzoeken dat 35 tot 50 procent van de ouderen na een ziekenhuisopname er functioneel op achteruit zijn gegaan. Daar moet verandering in komen.”

Zorgverzekeraar Achmea heeft aangekondigd dat gecontracteerde ziekenhuizen die het keurmerk hebben behaald in aanmerking komen voor het Pluscertificaat Ouderenzorg.

Over twee jaar worden de ziekenhuizen opnieuw beoordeeld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top