ACTUEEL

Teeven kijkt naar betere zorg asielzoekers

De medische zorg voor asielzoekers is in het algemeen goed geregeld en de toegang ertoe laagdrempelig. Maar dat neemt niet weg dat het voor vreemdelingen soms lastig kan zijn om daadwerkelijk medische zorg te krijgen. Dat stelde staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) donderdag in een reactie op een rapport van de Nationale ombudsman.

Dat kan volgens hem bijvoorbeeld te maken hebben met de onbekendheid met het Nederlandse zorgsysteem. Maar ook doordat het systeem voor verbetering vatbaar is, of omdat “wet- en regelgeving in de weg zit”. Volgens Teeven biedt het rapport van de ombudsman aanknopingspunten om de zorg te verbeteren, hoewel hij zegt niet alle bevelingen van de ombudsman over te nemen. Teeven komt daar in een latere, uitgebreidere reactie op terug.

Ombudsman

De Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer stelt in het rapport dat de zorg aan vreemdelingen in asielzoekerscentra, in vreemdelingendetentie en aan illegalen op straat beter kan. Het is de overheid volgens hem te veel te doen om veiligheid en kostenbeheersing. Teeven zegt dat hij dat juist als zijn “uitdrukkelijke taak” ziet. Daarnaast moeten illegalen die geen recht hebben op een verblijfsvergunning, worden ontmoedigd hier te blijven. De staatssecretaris waarschuwt dan ook voor situaties waarin vreemdelingen hopen op toelating tot Nederland op basis van medische gronden.

Te ingewikkeld

VluchtelingenWerk zegt dat de ombudsman bevestigt wat de hulporganisatie zelf dagelijks ziet. “De toegang tot medische zorg is te groot voor asielzoekers. Ze kunnen niet rechtstreeks een afspraak met een huisarts maken, maar moeten eerst andere stappen doorlopen. Dat is voor mensen die geen Nederlands spreken, geen sociaal netwerk hebben en geen ervaring hebben met de Nederlandse gang van zaken, veel te ingewikkeld.”

De organisatie vindt dat het uitblijven van de menselijke maat in het asielsysteem ten koste gaat van de gezondheidszorg en dat vooral regeltjes en protocollen worden opgevolgd. (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top