ACTUEEL

Transitiebijdrage verhult crisis ziekenhuizen

Transitiebijdrage verhult crisis ziekenhuizen

De financiële positie van ziekenhuizen staat zwaar onder druk. Zonder de zogeheten transitiebijdrage van de overheid zou één op de drie ziekenhuizen verlies draaien. Dat constateert accountantsbureau BDO in de jaarlijkse ziekenhuis benchmark.

BDO constateert dat het op het eerste gezicht goed lijkt te gaan met de ziekenhuissector. Uit de BDO-benchmark Ziekenhuizen 2013 blijkt dat de 77 ziekenhuizen in het onderzoek over 2012 gezamenlijk een positief resultaat van bijna 284 miljoen euro hadden. Dit is een toename van 9,4 procent ten opzichte van 2011. Het rendement, oftewel het resultaat als percentage van de opbrengsten, nam in 2012 met een tiende punt toe tot 2,1 procent.

Volgens BDO “kantelt het beeld dramatisch” als het resultaat wordt gecorrigeerd voor het transitiebedrag dat de overheid in 2012 beschikbaar heeft gesteld om de ziekenhuissector te laten wennen aan wijzigingen in de bekostiging. BDO becijfert dat de ziekenhuizen in 2012 gezamenlijk voor 163 miljoen euro aan transitiegelden hebben ontvangen. Dit is  58 procent van het totale resultaat. Zonder dit transitiebedrag sluit ruim één op drie ziekenhuizen (36 procent) het jaar 2012 negatief af.

Zorgwekkend

Wordt de financiële performance gemeten aan de hand van gecombineerde criteria als solvabiliteit, liquiditeit en resultaat, dan halen -als de transitiebijdrage niet wordt meegerekend- zes van de tien ziekenhuizen een onvoldoende. Zorgwekkend, vindt onderzoeker Chris van den Haak:  “Na 2013 houdt de transitieregeling op te bestaan. Zonder nieuwe financiële compensatie of ingrijpende bijsturing door de ziekenhuizen zal de sector vanaf 2014 sterk op vermogens moeten interen.”

De financiële situatie van ziekenhuizen staat volgens BDO extra onder druk door trage contractonderhandelingen en vertraagde facturering als gevolg van de invoering van de DOT-systematiek. Mede als gevolg hiervan is de cumulatieve schuld van ziekenhuizen aan kredietinstellingen tot meer dan een miljard euro gestegen.

Transparantie

Volgens BDO worde grote ziekenhuizen het zwaarst getroffen door de nieuwe bekostigingssystematiek. “Als het tapijt van transitiegeld wordt weggetrokken, blijken grote ziekenhuizen het meest afhankelijk van dit bedrag”, aldus Van den Haak. “Meer dan de helft van de zeventien grote ziekenhuizen duiken dan in het rood.”

Om de financiële problemen het hoofd te bieden, moet de politiek snel werk maken van een transparanter bekostigingssysteem, vindt Van den Haak. Ook moeten de regels voor verslaggeving worden versimpeld. Het opstellen van de jaarrekeningen over 2012 heeft veel tijd en geld gekost, terwijl er onverminderd sprake is van grote onzekerheden. Daarnaast moeten de ziekenhuizen wat BDO betreft meer samenwerken, beter kennis delen en hun geldbeheer professioneler inkleden.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

7 oktober 2013

Standaard: ieder bureautje doet z'n onderzoekje en maakt daarover weer een persberichtje! Gratis publiciteit en misschien krijgt het bureautje daar weer een opdrachtje door. Wake up: al maandenland teisteren de ziekenhuizen de publiciteit met de ene na de andere ontslaggolf van minstens 80 maar soms ook 300 fte eruit! Waarom? Juist ja: om financieel weer gezond te worden en een bijdrage te leveren aan het betaalbaar houden van de zorg!

van Zanten

8 oktober 2013

"Ziekenhuizen moeten meer samenwerken, beter kennis delen en hun geldbeheer professioneler inkleden."

Dat kun je wel blijven roepen maar als ze dat niet doen en er op de één of andere manier altijd weer geld opduikt dan gebeurt het niet. Het beste is als er inderdaad een aantal gewoon omvallen, er ook eens bestuurlijk een flinke bezem doorheen gaat en de baantjesrotonde nu eens stopt. Deze sector moet vers bloed hebben van mensen die echt een bedrijf kunnen runnen.

Frank Conijn - www.gezondezorg.org

8 oktober 2013

Het is goed dat BDO de afhankelijkheid van ziekenhuizen van transitiebijdragen inzichtelijk maakt. Maar de politiek heeft al werk gemaakt van een transparanter bekostigingssysteem -- middels de bijna unaniem aangenomen motie-Smilde van eind 2011 is per uiterlijk 2020 uitkomstfinanciering verordonneerd. Zie http://www.gezondezorg.org/uitkomstfinanciering.

En het Kwaliteitsinstituut, dat (mede) op grond van die motie is opgericht, is hard bezig om daar de fundamenten voor te leggen.

(Ik ben overigens niet verbonden aan het instituut, om misverstanden te voorkomen. Ik ben eerder criticus van de specifieke werkwijze van het instituut, die naar mijn mening verbeterd kan worden.)

Anoniem

8 oktober 2013

Ophouden met ziekenhuizen in de huidige vorm, dat zijn grote alleen voor "echte" bedrijfsmanagers interessante organisaties zodat ze zichzelf kunnen profileren. Weg ermee, terug naar wat een ziekenhuis moet doen (mensen beter maken) en zoveel mogelijk naar eerste en derde lijn (dat wel met kennis ondersteunen en overdragen). Kleiner en slagvaardiger en zeker geen "mensen die een bedrijf kunnen runnen". De ervaring leert dat dit ook fout gaat. Moet ik ze opnoemen?
Die arrogantie is werkelijk stuitend!

Top