ACTUEEL

Kern-AWBZ gaat over in LIZ

De nieuwe wet die in de plaats komt van de ‘kern-AWBZ’ krijgt de naam wet Langdurige Intensieve Zorg (LIZ). Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS heeft het conceptwetsvoorstel openbaar gemaakt. Het gaat om een consultatieversie van het conceptwetsontwerp LIZ. Cliëntenorganisaties, de zorgaanbiedersbranche en uitvoeringsorganisaties is gevraagd hun visie geven op het wetsvoorstel.

De nieuwe wet LIZ komt voort uit de herinrichting van de langdurige zorg. De zorg die nu onder de AWBZ valt wordt deels overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Daarbij gaat het om langdurige ggz en extramurale verpleging en behandeling Een ander deel wordt overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarbij gaat het om begeleiding en persoonlijke verzorging aan huis en jeugdzorg Alleen de zwaarste, langdurige zorg blijft over. Deze valt straks onder de wet LIZ.

Kritiek gehandicaptenzorg

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) schrijft in een officiële reactie op de consultatie dat ze er geen vertrouwen in heeft dat de LIZ leidt tot “een eenvoudig systeem met minder administratieve lasten voor de levenslange en levensbrede zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbare mensen met een beperking”. Deze zorg en ondersteuning moet volgens VGN in een collectieve verzekering worden ondergebracht. VGN start een politieke lobby en onderzoekt waar coalitievorming mogelijk is met Zorgverzekeraars Nederland, brancheorganisatie van zorgondernemers Actiz en cliëntenorganisaties.

Traject conceptwetsontwerp

Na verwerking van de reacties op de consultatie wordt het conceptwetsontwerp naar de Raad van State gestuurd. Daarna wordt het ter behandeling aan de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat de LIZ nog voor het eind van het jaar wordt behandeld.

3 Reacties

om een reactie achter te laten

X

11 oktober 2013

Een inhoudsopgave zou wel handig zijn

Niek Nijenkamp

11 oktober 2013

Met de nieuwe wet ontstaan er kansen voor nieuwe concepten, zoals een vaste Zorghulp op Maat.

Jethoe

14 oktober 2013

Top

Top