ACTUEEL

GroenLinks Epe hekelt zomerstop thuishulp

In de gemeente Epe hebben thuishulpcliënten de afgelopen zomer een aantal weken zonder hulp hebben gezeten. Dat blijkt uit antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de GroenLinks-fractie in Epe. De partij is “verbaasd hoe gemakkelijk wordt omgegaan met zorg waarvoor niet lichtvaardig indicaties zijn afgegeven”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jan Aalbers tegen Skipr. De partij heeft de Wmo-adviesraad van de gemeente gevraagd om zich over de kwestie te buigen.

De GroenLinks-fractie in Epe stelde het college van burgemeester en wethouders (B&W) begin september vragen naar aanleiding van berichtgeving op Skipr. Uit het artikel Gemeenten snijden in thuishulp met ‘zomerstop’ blijkt dat verschillende gemeenten de huishoudelijke hulp in de zomervakantieperiode hebben geschrapt. Uit bezuinigingsoverwegingen hebben sommige gemeenten in de contracten met aanbieders vastgelegd dat thuiszorghulpen gedurende hun vakantie niet vervangen worden. Uit de antwoorden van het college van B&W in Epe blijkt dat thuishulpcliënten in Epe inderdaad een aantal weken zonder hulp hebben gezeten, zegt Jan Aalbers. Volgens het college van B&W is dit een contractuele afspraak tussen de zorgaanbieders  en de gemeente Epe. “Omdat zich geen problemen voordeden, is hier enkel kennis van genomen”, schrijft het college van B&W in hun antwoord.

Onthouden thuishulp

Binnen de GroenLinks-fractie in Epe is de indruk ontstaan dat cliënten thuishulp wordt onthouden in de concurrentiestrijd tussen de zorgaanbieders. “We vragen ons af of de cliënten niet te zeer voor een voldongen feit zijn geplaatst en dus maar berusten in de situatie”, zegt Aalbers.  Het college van B&W in Epe wijst er ook op dat de gemeente geen zorgplicht heeft voor de huishoudelijke hulp, “alleen een compensatieplicht ter aanvulling op eigen mogelijkheden en eigen netwerk van de cliënt”. Daardoor is de verantwoordelijkheid gelegd bij de aanbieders en de cliënten, zegt Aalbers. De GroenLinks-fractie stuurt de vragen en de antwoorden van B&W door naar de Wmo-adviesraad. Deze heeft als taak de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd advies te geven over de uitvoering van de Wmo.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

12 oktober 2013

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 12-10-2013 10:27.

Initiatiefgroep 'WIE wast U straks?'

14 oktober 2013

Realiseren we ons wel dat hetzelfde dreigt te gebeuren met de persoonlijke (lijfelijke) verzorging?
Een zomerstop op deze zorg… kunt u zich daar een voorstelling van maken?... zorgbehoevenden verstoten van een douchebeurt, hulp bij aankleden en toiletgang… kunt u zich er een voorstelling bij maken? We laten dit toch niet gebeuren; kom voor hen op kom ook, nu het nog kan, voor uzelf op en teken voor het behoud van ons huidige recht op professionele persoonlijke verzorging thuis op: www.wiewastustraks.petities.nl

Top