Finance

Ruim 15 duizend mensen verspelen AWBZ-zorg

Ruim 15 duizend personen hebben in het eerste kwartaal van 2009 hun recht op zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verspeeld door niet op te komen dagen voor de herkeuring. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een vertrouwelijke rapportage van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

AWBZ-zorg verspeeld

Dit jaar moet het CIZ 237 duizend mensen, die vanuit de AWBZ enige vorm van begeleiding krijgen, herkeuren met nieuwe, strenge eisen. Ruim 6  procent heeft het recht op AWBZ-zorg bij voorbaat al verspeeld, doordat ze niet hebben gereageerd op een brief waarin staat dat ze zich voor 1 april moesten melden.

Brief nieuwe AWBZ-hulp

Het ministerie van Volksgezondheid noemt het ‘opvallend’ dat  ruim 15.000 mensen geen nieuwe hulpvraag hebben ingediend. Het zou deels gaan om mensen die zijn overleden of niet meer thuis wonen, maar ook om mensen die ‘blijkbaar denken dat ze toch geen aanspraak meer op begeleiding kunnen krijgen en niet meer de moeite doen het aan te vragen’. De patiëntenorganisatie NPCF ziet dit anders. "Iedereen heeft een brief gekregen waarin staat dat ze voor 1 april moeten reageren," zegt Nicole Velthuis in het AD. "Veel kwetsbare mensen begrijpen dat niet of openen hun post niet eens."

Bezuiniging 800 miljoen euro

Bussemaker schat in dat 60 duizend mensen dit jaar hun begeleiding verliezen. Dat levert een bezuiniging van 800 miljoen euro op. In de AWBZ gaat bijna 24 miljard per jaar om.

Veranderingen in AWBZ-aanspraken

In het eerste kwartaal veranderden de aanspraken van 39 duizend personen. De Volkskrant schrijft dat van 12 procent de ‘begeleidingszorg’ is veranderd. Zesduizend mensen zijn naar een instelling gegaan. Bijna negenduizend cliënten krijgen dezelfde of juist meer uren begeleiding. Voor drieduizend personen wordt het aantal uren minder. Zo’n 3.500 mensen krijgen geen begeleiding meer, maar wel andere zorg. Slechts 445 mensen die recht hadden op begeleiding hebben alle AWBZ-zorg verloren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top