ACTUEEL

Schippers gaat gebruik e-health stimuleren

Minister Edith Schippers van VWS gaat ervoor zorgen dat er in het zorgsysteem zijn geen regels zijn die het gebruik van e-health belemmeren. Dat blijkt uit haar antwoord op Kamervragen over de ontwerpbegroting 2014.

In de Kamerbrief schrijft de minister dat ze het tot haar verantwoordelijkheid rekent om ervoor te zorgen dat er geen belemmeringen in ons stelsel zijn om e-health toe te passen. “Zo dient er bijvoorbeeld ruimte te zijn in de bekostiging van e- health en mag wet- en regelgeving niet beperkend werken.”

Maatregelen

De minister ziet het bovendien als haar rol om goede voorbeelden eruit te lichten, partijen bij elkaar te brengen en kansrijke initiatieven actief te ondersteunen. Ze schrijft: “De komende periode zal ik, samen met veldpartijen, bespreken hoe we de toepassing van e-health in de praktijk kunnen stimuleren en welke maatregelen ik zal nemen om de ontwikkeling te versnellen.”

Prikkels

Frank Schalken, directeur van E-hulp.nl, kennis- en adviescentrum voor online hulp, reageert positief op de toezeggingen. “Er gaan eindelijk concrete stappen gezet worden. Dat is ook hard nodig, want het percentage cliënten dat online hulp krijgt is nog relatief beperkt. Zowel op het gebied van online preventie als online behandelingen liggen er nu bijvoorbeeld nog perverse prikkels”.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top