Vastgoed

Orbis en Atrium gaan op de fusietoer

Orbis Medisch en Zorgconcern en Atrium MC Parkstad gaan een fusie onderzoeken. Als intensieve samenwerking voor beide instellingen voordelen biedt, krijgen Orbis en Atrium medio 2010 een gezamenlijke raad van bestuur en toezicht.

Langere termijn

Doel van de fusie is het optuigen van een gezonde ziekenhuisorganisatie 
 in Zuid-Oost Limburg. De twee organisaties hebben momenteel ieder met eigen problemen te kampen: Orbis met de financiële gevolgen van ambitieuze nieuwbouw  en Atrium MC met het realiseren van eigen nieuwbouw. Daarbij komt dat de vergrijzing en krimp van de bevolking in Zuid-Limburg tot maatregelen op langere termijn nopen. 

Thuiszorg zelfstandig verder

Een eventuele fusie betekent dat de ziekenhuisdivisie van het Orbis te zijner tijd zal moeten worden afgesplitst van de overige activiteiten van het concern. Orbis Thuis, waarin de verpleeg- & verzorgingstehuizen alsmede de thuiszorg zijn ondergebracht, zal dan zelfstandig verder gaan.
De samenwerking met Atrium MC Parkstad heeft geen gevolgen voor de lopende reorganisatie van het Orbis concern. De beoogde startpositie voor samenwerking met Atrium MC is een financieel gezond Orbis Medisch Centrum. Ook blijven de nieuwbouwplannen van Atrium MC goeddeels ongewijzigd. Het fusieonderzoek moet uitwijzen wat de benodigde capaciteit is.

Wens

Met een fusie komt Orbis overigens wel tegemoet aan de wensen van ondermeer de provincie en zorgverzekeraar CZ.  Samen met de gemeente Sittard verleenden de provincie en CZ het noodlijdende Orbis onlangs een borgstelling voor de financiering van de reorganisatie en het daarmee samenhangende Sociaal Plan.  Ook ABN AMRO en Fortis en de medisch specialisten van Orbis dragen een steentje bij.  Gezamenlijk staan de betrokken partijen borg voor meer dan twintig miljoen euro.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top