ACTUEEL

CBP kritisch over lacunes in EPD

Artsen mogen alleen zien dat een patiënt delen uit zijn Elektronisch Patiëntendossier (EPD) heeft laten verwijderen, als dat de zorgverlening ten goede komt. De arts mag de patiënt niet vragen wat die uit zijn dossier heeft laten schrappen.

Inzage in het dossier

Dat staat in een advies van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aan minister Ab Klink van VWS.  Het college reageert op een voorstel tot wetswijziging van Klink. De bewindsman wil dat een arts die inzage krijgt in een dossier, kan zien dat de gegevens onvolledig zijn. Volgens Klink is deze kennis voor een arts van belang.

Strijdig met privacyregels

Het CBP oordeelt echter dat het doel om de arts te informeren over de lacune in het dossier niet overeenkomt met het oorspronkelijke doel: het recht van de patiënt om gegevens te schrappen. Dat is volgens het college strijdig met de wet bescherming persoonsgegevens. Maar als de patiënt er baat bij heeft dat een arts weet heeft van de lacune, is het wel toegestaan.

‘Toezicht niet in orde’

Het CBP boog zich ook over het voorstel van Klink misbruik van het EPD strenger aan te pakken door dit strafrechtelijk te laten vervolgen. Het college heeft daar geen bezwaar tegen, maar vraagt zich wel af wat het nut van strenger straffen is als het toezicht op gebruik van het EPD niet in orde is. Ook zou niet in eerste instantie de rechter er aan te pas moeten komen, maar eerder het CBP zelf.  Misbruik van het patiëntendossier is immers een 'privacydelict'. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

R.M.S. Doppegieter

24 juli 2009

Het advies van het CBP aan minister Klink (dat helaas niet op internet te vinden was) lijkt geen rekening te houden met meer specifieke wetgeving dan de WBP, waaraan artsen en andere beroepsbeoefenaren ook gebonden zijn. Op grond van de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst en (de opvolger daarvan) de toekomstige Wet clientenrechten zorg hebben artsen e.a. de plicht een zorgvuldig dossier bij te houden, moeten zij op grond van dat dossier met andere hulpverleners afstemmen en verwijzen en worden zij individueel afgerekend op zorgvuldig handelen met name op basis van het dossier. Het doel om de arts te informeren over de lancune in het dossier komt in ieder geval volledig overeen met het doel waarvoor het dossier in het leven is geroepen: zorgvuldige en veilige zorg aan de patient. Het advies van het CBP is, voorzover ik de berichten daarover in de media lees, onvolledig, formalistisch en onbruikbaar voor de praktijk. Minister Klink heeft (deze keer) wel gelijk.

Top