ACTUEEL

Klink bestudeert normering interim-inkomens

Minister Klink van Volksgezondheid bekijkt of de beloning van interim-bestuurders in de zorg aan banden kan worden gelegd. Dit blijkt uit zijn antwoord op vragen van de Kamerleden Agema (PVV) en Leijten (SP).

Punt van aandacht

Met het advies “Normeren en waarderen” van de Commissie-Dijkstal als vertrekpunt wordt op dit moment wetgeving voorbereid die de normering van de inkomens van topfunctionarissen in de zorg regelt. Daarbij wordt ook gekeken naar de beloning van interim-bestuurders. “Bij de voorbereiding van de bedoelde wetgeving zijn de vergoedingen voor onder meer interim-managers een punt van aandacht”, aldus minister Klink in zijn antwoord aan de Kamer. Vooralsnog betreft het hier alleen interim-contracten met een looptijd langer dan een jaar.

Zuivere constructie

Aanleiding voor de Kamervragen is de beloning van een interim-directeur van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).  De interimmer, die van april 2008 tot en met maart 2009 werkzaam was, kostte de NPCF ruim 230 duizend euro. De NPCF vroeg en kreeg hier voor subsidie van de toenmalige Stichting Fonds PGO.
Agema en Leijten wilden van Klink weten of deze constructie zuiver was en of het uitgekeerde bedrag wel conform de geldende beloningsregels was. Volgens Klink heeft het Fonds PGO zich gehouden aan de destijds geldende subsidieregels.  Ten aanzien van de hoogte van de beloning merkt Klink op dat “er voor de vergoedingen voor interim-managers vooralsnog geen gereguleerde maxima zijn”,  maar dat de kwestie in het licht van de nieuw te maken wetgeving zijn aandacht heeft.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Kars Sterenborg

23 juli 2009

Wordt het geen tijd dat de heer Klink een totall brainscan ondergaat? Interimmers, ZZP'ers en uitzendkrachten zijn de motor van onze economie. Mensen die het durven voor zichzelf op te komen, die niet afhankelijk willen zijn, die uitdagingen zoeken. En als het even tegenzit, dan hoef je van die overheid niets te verwachten. Geen vangnet als ww of iets dergelijks, je wilde toch ondernemer zijn, nou dat ben je dan. Als het goed gaat komen de blauwe enveloppen en weet die overheid ons te vinden, als het minder gaat, is het ieder voor zich en (in ieder geval niet de overheid voor ons allen). En ik heb nog meer nieuws voor meneer Klink: dit kabinet riep en roept dat de overheid minder interimmers in moet zetten, wel... wordt wakker, dat worden er alleen maar meer de komende jaren. Ik eindig met een zin uit een lied van Boudewijn de Groot: meneer de president (Klink) slaap zacht!

Anonym

23 juli 2009

Een volledig jaar aan de slag geweest als directeur tegen 230.000. Voor de grap eens uitrekenen wat, alle kosten meerekend, iemand in loondienst op diezelfde post had gekost... De media moet toch eens leren dat een salaris en een aan een interimmer uitbetaald bedrag niet hetzelfde zijn. Dat je daarbij als ondernemer ook nog wat beloont mag worden voor het risico dat je loopt (zie licht emotionele reactie hierboven), lijkt me niet meer dan logisch. M.i. heeft de NPCF dus allesbehalve exorbitant uitbetaald. Laat overigens onverlet dat beloningen zowel aan de top als voor interimmersonderwerp van gesprek mogen/moeten blijven. Maar over het algemeen zijn het voor ZZP'ers geen idiote bedragen, met name niet op het hogere echelon. Dat zorginstellingen 2 ton per jaar voor een medewerker van 'the big four' (en concullega's) met 2 jaar werkervaring betalen ervaar ik als een stuk schokkender...

ps Anonimiteit is alleen vanwege mijn huidige werkgever en mogelijke verwarring dat ik namens hen zou spreken; ik sta volledig achter deze mening

Top