ACTUEEL

Minder mensen overleden door medische fout

Het aantal medische fouten in ziekenhuizen is enorm gedaald. Afgelopen jaar overleden 970 mensen door een medische of organisatorische fout, meer dan de helft minder dan de 1970 mensen die door ziekenhuisfouten overleden in 2008. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek in Nederlandse ziekenhuizen van gezondheidsinstituut Nivel.

Van alle mensen die tussen april 2011 en april 2012 overleden in een ziekenhuis, stierf ongeveer 2,6 procent hoogstwaarschijnlijk door een vermijdbare fout. Iets meer dan 7 procent van de in een ziekenhuis opgenomen patiënten had te maken met zogenoemde zorggerelateerde schade, ofwel schade door een behandeling. Dat kan bijvoorbeeld een verkeerd aangebracht infuus of implantaat zijn. In driekwart van de gevallen gaat het om menselijke fouten.

Betere controle

Ongeveer 5 vijf jaar geleden is een programma gestart om ziekenhuizen veiliger te maken, onder meer door betere controle en toezicht.

In vergelijking met de vorige metingen in 2004 en 2008 blijkt dat patiënten nu gemiddeld ouder zijn en met meer dan één aandoening in het ziekenhuis liggen. De tijd dat iemand in het ziekenhuis ligt is wel korter. Het aantal poliklinische behandelingen, dus dagbehandelingen, is toegenomen. (ANP)

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

18 november 2013

Dit is volkomen ongeloofwaardig, maar het sluit wel goed aan bij de wensen van de opdrachtgever. Laat die onderzoekers maar eens uitleggen waar deze raadselachtige verbetering vandaan komt, en dan niet aan de hand van theorie maar met behulp van tussenresultaten.

ANH Jansen

18 november 2013

Altijd dit soort rapporten zelf lezen.

http://www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/monitor_zorggerelateerde_schade_2011_2012.pdf

pagina 107. Bijlage C. Representatititeit van de steekproef.

"Overigens kunnen deze geëxtrapoleerde gegevens in geen geval gebruikt worden voor een zinvolle vergelijking met de vorige twee metingen. In 2011/2012 zijn meer
ziekenhuizen LMR data gaan aanleveren aan KIWA Carity. Dit zorgt er ook voor dat er meer opnames zijn opgenomen in de database. Het absolute aantal sterfgevallen in ziekenhuizen is vrijwel gelijk gebleven. Dit zorgt er dus voor dat er geen daling plaats
heeft gevonden van absolute aantallen sterfgevallen, maar wel van een procentuele daling. De extrapolatie wordt toegepast op de absolute aantallen. Hierdoor zal
bijvoorbeeld ondanks een daling in potentieel vermijdbare sterfte, het geëxtrapoleerde aantal potentieel vermijdbare sterfgevallen minder zijn gedaald dan op grond van het
percentage verwacht mag worden."

--Altijd zelf lezen en de disclaimer zoeken.

In de vorige 107 pagina's staan her en der ook verstandige dingen over de dossiers; er ontbrak nogal wat.

En Automatische invoer van ontslagbrieven is vragen om grote problemen: bij opname werd de ontslagbrief al aangevinkt met de standaardnotitie dat er geen problemen waren geweest.

Tja. Statistieken en statistieken blijven statistieken.

Sterfte is in ieder niet gedaald tov 2008! En over de vermijdbare sterfte kan niets met zekerheid worden gezegd.

Dus ja, wat rest is opvolgen van de aanbevelingen.

Semmelweiss draait nog maar een rondje.

Anoniem

19 november 2013

Ik vroeg me af:

1. Hoe groot is het aantal vermijdbare doden door medische missers in de huisartsenpraktijk? Zijn daar getallen over bekend?
2. Hoe groot is het aantal vermijdbare doden door fouten gemaakt door apothekers?

Gewoon, uit interesse

ANH Jansen

19 november 2013

Van huisartsen wordt wel gezegd dat iedere huisarts bij het Kerkhof in zijn werkgebied gas geeft omdat hij weet dat daar mensen liggen dankzij hem.

Fouten worden overal gemaakt, ook door medici. Alle variabelen zijn mogelijk.

Van apothekers is het veel moeilijker, maar ook daar zullen fouten de toonbank passeren en de patiënt bereiken. Ook hier zijn alle mogelijke variabelen mogelijk.

Grote variabele is echter de onbekendheid met wat de patiënt achter de voordeur met zijn medicijnen doet en welke middelen hij nog meer gebruikt van andere mensen zonder dat arts of apotheek daar weet van hebben.

Of er onderzoek naar gedaan is? Geen idee. Extramuraal is veel moeilijker te onderzoeken dan intramuraal.

En het gaat hierbij om vermijdbare schade en overlijden van patiënten. Dat is nog complexer.

Veel leed voor de patienten zal worden voorkomen door de handen te wassen voordat een patiënt wordt benaderd en niet langer handen te schudden voor en na het contact.

Dossiers bijhouden en weten welke medicatie iemand gebruikt is toch wel het minste wat mag worden verwacht van een zorginstelling; 25% van de dossiers ontbrak de medicatie lijsten. Dat is vragen om moeilijkheden.

J.L.

19 november 2013

Ach wat heet vermijdbare doden?
Als je weet dat de hele kankerindustrie het nakijken heeft nu het Cancer research UK instituut komt met de veels te late melding dat de Graviola' 10.000 keer sterker is dan de chemotherapie en dat zonder bijwerkingen?
Maar ja de famarco's hebben die info liever niet bij het grote publiek. Kijk, dat is pas echt misdadig en dat wordt niet bestafd. Sterker , er is een bekende ondernemer die graag nog wil verdienen aan de oudere kankermedicijnen ( waar de 'rechten' vanaf zijn) zonder 'spillage.
Als die dokter echt wat wil bieden waarom zet hij dan niet eengrotts netwerk op dat alle kankerpatienten een veel grotere kans op genezing hebben dabn met zijn chemische troep uit de ouwe doos?
Maar zoals bijna met alles, het gaat vooral om gevsetigde belangen en geld.
Daar overlijdt de patient aan.
Ziehier het artikel:

Deutsche Wirtschafte Nachrichten
KOPP

Vertaalde artikel:De behandeling van kankerpatiënten met dure medicijnen, chemotherapie en apparatuur is al jaren een zeer lucratieve handel voor de farmaceutische industrie. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat het bestaan van veel effectievere en goedkopere middelen tegen kanker zoveel mogelijk wordt achtergehouden en onderdrukt. Dat geldt ook voor de zuurzak of guanábana, een boom wier gelijknamige vrucht 10.000 x werkzamer is als chemomedicijnen, en 100 x effectiever is als een totale chemotherapie. Bovendien blijven de verschrikkelijke bijwerkingen achterwege.

De zuurzak of graviola is onder andere te vinden in het Caribische gebied, Centraal Amerika, het Amazonegebied en Indonesië. De exotische vrucht heeft een zoetzure smaak en wordt of werd in diverse dranken (o.a. Appelsientje Mango & Guanábana) verwerkt. Ook zou de complete vrucht op diverse markten te krijgen zijn. Wereldwijd maken diverse producenten guanábanasap.

Effectief, maar toch niet op mensen getest

Het Cancer Research UK instituut erkent dat graviola-extract sommige soorten lever- en borstkankercellen, die tegen bepaalde chemotherapeutica resistent waren, kunnen doden. Desondanks zijn er nog altijd geen grootschalige onderzoeken met mensen verricht, reden waarom het instituut concludeert dat er 'geen bewijs' is dat graviola een geneesmiddel voor kanker is.

In 2008 werd in een andere studie bevestigd dat graviola 'in een reageerbuis een anti-kankerwerking heeft, maar nog niet op mensen werd getest.' Toch werd al in 1996 in een Amerikaans onderzoek geconcludeerd dat een 'geïsoleerde verbinding, die uit de zaden van de vrucht werd geëxtraheerd, een 10.000 keer hogere werkzaamheid op kankercellen heeft als het chemomedicijn Adriamycine.'

Werking al zo'n 40 jaar bekend, maar niet bekend gemaakt

Het Amerikaanse National Cancer Institute (NCI) is hier al sinds de jaren '70 van op de hoogte. 'De onderzoeken lieten zien... dat de bladeren en stengel van de planten ongelooflijk succesvol zijn in het vernietigen van bepaalde kankercellen in het lichaam.' Volgens Psychology Today werden de resultaten echter niet geopenbaard, maar alleen intern gehouden. (1)

Jaren later onderzocht de Katholieke Universiteit in Zuid Korea het middel opnieuw, en kwam tot de slotsom dat de zaden van de zuurzak ook werkzaam zijn tegen dikke darm- en longkankercellen (2).

Ook effectief tegen infecties en parasieten

Zowel de vrucht, de bladeren, de stam als de schors worden door de natuurgeneeskunde met groot succes tegen kanker ingezet. Inheemse volken gebruiken de stekelige 'supervrucht' echter ook om te ontspannen, als middel tegen infecties, parasieten en depressies, en ter preventie van chronische ziekten.

Namaken werkzame stof mislukt

Kanker zou dus heel goed zonder gevaar en bijwerkingen met extracten van de 'wonderboom' te behandelen zijn. De extreme misselijkheid, gewichtsafname en haaruitval door chemotherapie zijn daarom onnodig. Bovendien zou de vrucht het immuunsysteem juist beschermen in plaats van afbreken, zoals chemotherapie dat doet.

Een niet bij name genoemd farmaceutisch bedrijf zou zeven jaar geleden zonder succes geprobeerd hebben de werkzame substanties van de zuurzak na te maken en als eigen product op de markt te brengen. (2)

'Grootste bijwerking chemotherapie: Kanker'

In augustus 2012 schreven we dat Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat chemotherapie de groei van kankertumoren juist versnelt. Pas recent werd dit nieuws door andere media in Nederland opgepikt. 'Het is nu bewezen dat de belangrijkste bijwerking van chemotherapie kanker is,' aldus Natural News, de grootste Amerikaanse alternatieve gezondheidswebsite. 'Kankercentra zouden daarom de benaming 'gifcentra' moeten krijgen.'

Kankerindustrie houdt al jaren andere effectief medicijn tegen

Eerder dat jaar haalden wetenschappelijke onderzoekers van de Universiteit in het Canadese Edmonton het nieuws met hun ontdekking dat er al jaren een veel effectiever medicijn bestaat tegen kanker, maar dat de toepassing hiervan door de machtige farmaceutische industrie -en via de door hen gecontroleerde medische autoriteiten- wordt geblokkeerd.

Het medicijn dichloroacetaat (DCA), dat wordt gebruikt bij bepaalde stofwisselingsziekten, heeft nauwelijks bijwerkingen en is volgens de onderzoekers een veel goedkoper, veiliger en vooral effectiever medicijn tegen kanker. Omdat de gevestigde kankerindustrie echter miljardenwinsten maakt met de bestaande peperdure, maar veelal slecht werkende medicijnen en therapieën, wordt het gebruik van DCA tegen kanker nog altijd tegengehouden, met over de hele wereld miljoenen onnodige sterfgevallen als gevolg.

Van Del

21 november 2013

Aan Dhr Jansen

Dat is wel heel gemakkelijk gezegd dat het moeilijk uit te zoeken is in de huisartsenpraktijk en bij apothekers. Ik denk dat dat wel heel goed mogelijk is.

Ik krijg de indruk dat het voor huisartsen en apothekers niet goed uit komt dat de ziekenhuizen nu eens positief in de schijnwerpers staan met de vermindering van het aantal vermijdbare doden, want huisartsen en apothekers staan maar al te snel klaar met een verwijzend vingertje naar de ziekenhuizen hoe slecht ze het allemaal doen.

Hoe goed wast de huisarts zijn handen in zijn of haar praktijk?
Hoe steriel werkt een apotheker in zijn of haar zaak?

Geen onderzoek, dus het zal allemaal wel mee vallen wordt er dan gezegd.
Ik vind dat het aantal vermijdbare doden in de huisartsenpraktijk en doden door toedoen van apothekers aan een groot onderzoek moet worden onderworpen, daar moet helderheid over komen. Onzin met het verhaal dat het moeilijk te onderzoeken is, dat was het voor de ziekenhuizen namelijk ook.

ANH Jansen

21 november 2013

@vandel; grootste probleem is nu juist de voordeur van de patiënt: die heeft een ziekenhuis niet. Alles gebeurt intramuraal, onder 'gecontroleerde' omstandigheden. Het ziekenhuis heeft de patiënt onder controle, alles wordt geregistreerd als het goed is. Verbanden leggen tussen sterfte en oorzaak is dan wat eenvoudiger dan in de thuissituatie. Dat is niet zo moeilijk te zien toch?

Evident foute diagnoses en foute behandelingen door huisartsen ingezet komen zo nu en dan boven water als de betrokken patiënt in het ziekenhuis beland en of de nabestaanden de zaak niet vertrouwen. Ook toezichthouders kunnen zaken zien door te benchmarken: sterfte bij 1 artsenpraktijk kan enorm uitschieten boven dat van anderen. Dat zou dan onderzoek moeten uitlokken.

Bij apotheken ligt het nog complexer; de zaken die boven water komen is foute medicatie verstrekken, foute etikettering, foute dosering, foute onderschepping van fouten door de voorschrijvende artsen. Die komen voor en komen zo nu en dan in de krant of bij de IGZ terecht.

Maar dat staat of valt bij de tijdige vaststelling van de fout door de arts die de dood vaststelt: is die natuurlijk, vereist het een autopsie? Toxicologisch onderzoek?
Dood in bed of in de stoel door fatale fout van een apotheker vaststellen is zeer moeilijk. Daarbij moet je dan denken aan het missen van een interactie, een contra-indicatie, het niet tijdig aanpassen van de dosering bij verandering van orgaanfuncties; een taak van de apothekers tegenwoordig. Zie zo'n fout er maar eens uit te halen!

Intramuraal is binnen de muren van een ziekenhuis. Kleine wereld. Extramuraal is alles daarbuiten. Een wereld van verschil. Vandaar het probleem en de moeilijkheid om vermijdbare sterfte en complicaties door huisartsen en apothekers op te sporen.

Dit Nivel onderzoek is overigens door Nivel zelf terzijde geschoven omdat het onderzoek niet deugt. Zo makkelijk is het bij ziekenhuizen nu ook weer niet. Eerste stap is goede registratie en de wil om open te zijn.

Top