ACTUEEL

Falende arts bezorgt slaapcentrum tonnen schade

Centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe in Heeze heeft 'enkele tonnen' schade geleden door een arts die sinds 2003 aan 490 patiënten ten onrechte ademhalingsapparatuur heeft voorgeschreven. Een woordvoerster heeft dat donderdag gemeld. Het geld is terugbetaald aan de zorgverzekeraars.

Nodeloos gebruik van ademhalingsapparatuur

Het centrum bekijkt nog of de eigen verzekering iets kan doen. De kosten worden niet verhaald op de arts. De fout kwam in maart aan het licht toen een andere instellingsarts ontdekte dat een patiënt de apparatuur nodeloos gebruikte. In totaal zijn zeshonderd patiënten van de arts benaderd. In 490 gevallen was de apparatuur ten onrechte voorgeschreven, aldus een inventarisatie. De arts is ontslagen, maar over zijn motief heeft hij nooit uitleg gegeven, aldus de woordvoerster.

Helft wil apparatuur blijven gebruiken

Patiënten gebruiken de apparatuur 's nachts ter voorkoming van stilstand van de ademhaling. Ieder slapend mens heeft last van een onregelmatige ademhaling, maar alleen bij hoge frequenties kan het leiden tot een indicatie voor het apparaat. Patiënten die dat willen, mogen het apparaat blijven gebruiken. Het gaat om de helft van de 490 gevallen. Zo’n zeventig mensen kiezen voor een nieuwe diagnose en een nieuwe behandeling.

Onderzoek door Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoekt de zaak nog. Bij het centrum werken ruim zevenhonderd mensen. Vorig jaar werd een verlies geleden van 9 ton. (ANP)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van mechelen

24 juli 2009

Een grove misstand, of langs de grenzen van de verzekerde zorg in de praktijk?

Als ApneuVereniging hebben wij grote moeite met de woordkeus: ‘falende arts’ en ‘nodeloos’ voorgeschreven apparatuur.

De arts staat bij ons bekend als een voortrekker op het gebied van osas, die mede door zijn grote betrokkenheid bij de patiënten, Kempenhaeghe zijn naam en faam heeft gegeven wat betreft osas diagnostiek en behandeling. Bij ieder onderzoek dat wij de afgelopen vijf jaar deden naar patiënttevredenheid bij de tientallen slaapcentra kwam zijn naam met stip bovenaan. Dan begrijpt u waarom we moeite hebben met ‘falend arts’.

Het zal de redactie van Skipr bekend zijn dat medisch gewenste zorg niet altijd verzekerde zorg is. Dat geldt ook bij osas. Bij strikte toepassing van de vergoedingsregels van de zorgverzekeraars zou soms de apparatuur terughoudender voorgeschreven zijn. Dat wil niet zeggen dat in de andere gevallen de apparatuur nodeloos verstrekt is. Niet voor niets worden in den lande bij veel klinieken de regels wat minder eendimensionaal toegepast. Dat kon in principe al onder de oude osas richtlijn en gebeurde op wat grotere schaal in Kempenhaeghe, dat veel second opinions deed. In de nieuwe osas-richtlijn, die 2008-2009 ontwikkeld is, worden ruimere criteria voor de verstrekking gegeven. Het is niet denkbeeldig, zelfs waarschijnlijk, dat een groot deel van de nu door Kempenhaeghe benaderde patiënten onder het nieuwe regime wel recht heeft op een cpap. Een indicatie daarvoor is dat meer dan de helft het apparaat wenst te blijven gebruiken. Dat is nogal wat voor een apparaat dat zo belastend is. De ApneuVereniging beschikt over veel verklaringen van mensen die jarenlang door het medisch circuit gingen met onbegrepen klachten, totdat ze bij de arts in Kempenhaeghe terecht kwamen. Door de ingezette behandeling konden ze na jaren de WW verlaten en weer normaal in werk en gezin functioneren. Zoals een patiënt zei: ‘ze mogen mijn hele huis leeghalen, maar van mijn apparaat blijven ze af. Dat heeft mijn leven gered’. Dus nodeloos?

Zoals u het brengt gaat het om een schandpaal. In onze ogen gaat het om de verantwoordelijkheid van een betrokken arts en de interpretatie van verzekerde zorg.

Drs Piet-Heijn van Mechelen

Voorzitter ApneuVereniging

Top