ACTUEEL

CIZ neemt maatregelen tegen upcoding

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat scherper toezicht houden op zorginstellingen die indicatiebesluiten voorbereiden. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft hiertoe opdracht gegeven. Dat heeft het CIZ dinsdag laten weten.

Met de maatregelen wil het CIZ oneigenlijk gebruik van AWBZ-gelden tegengaan. Uit onderzoek in september bleek dat er in 23 procent van de indicatiestellingen door zorgaanbieders sprake is van upcoding. Met upcoding wordt de zorgbehoefte van de cliënt zwaarder voorgesteld dan in werkelijkheid het geval is. Upcoding is niet automatisch fraude; om fraude te kunnen vaststellen is uitgebreider onderzoek nodig, stelt het CIZ.

Indicatiestelling

Het onderzoek richt zich op zorginstellingen voor ouderen en chronisch zieken. Zij mogen zelf de zorg voor hun cliënten aanvragen. Het gaat om zo’n 2200 zorgaanbieders. Het CIZ gaat de indicatiestellingen “dieper, breder en vaker toetsen” en gaat sneller over tot maatregelen wanneer een zorgaanbieder onjuiste indicatie-adviezen voorbereidt.

'Upcoding te lijf gaan'

Daan Hoefsmit, voorzitter raad van bestuur CIZ: 'We geven met deze maatregelen een impuls aan gedragsverandering in de keten. Door de extra toetsing, kunnen we zorgaanbieders vaker en beter feedback geven en upcoding te lijf gaan. Dat past bij onze rol van poortwachter. Van zorgaanbieders vragen we deze feedback te gebruiken om hun indicatie-adviezen te verbeteren. Alleen in samenwerking met zorgaanbieders kunnen we de kwaliteit van de indicatiestelling verbeteren'.

De uitkomsten van toetsing worden gedeeld met zorgaanbieders, brancheorganisaties, VWS, Zorgverzekeraars Nederland en anderen. “Met de maatregelen komen we tot een kader voor toetsing en handhaving dat voor iedereen helder en transparant is”, aldus Hoefsmit.

------

Hoe houdbaar is de top van de Nederlandse zorg? Kom naar het Skipr 99 event

U bent niet te oud. En ook niet te jong. U bent op uw plek in Skipr generaties; een spetterende live talkshow tijdens het Skipr 99 event op woensdag 18 december 2013. Voor het eerst staan tijdens het Skipr 99 event de masterclasses financiën, innovatiestrategie en governance het menu. Meld u vandaag nog aan voor één van de masterclasses en de Skipr 99 talkshow.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

5 december 2013

Ja je vraagt je af waarom die maatregelen maar uitblijven.
Transparantie moet de kracht van wet krijgen en willekeur strafbaar.

Top