ACTUEEL

Huisarts boert goed dankzij stelselwijziging

De introductie van de zorgverzekeringswet in 2006 heeft het inkomen van de Nederlandse huisarts opgestuwd. Het inkomen van Nederlandse huisartsen steeg tussen 2000 en 2009 ruim 30 procent meer dan het inkomen van de gemiddelde inwoner van Nederland, zo constateert onderzoeksinstituut NIVEL op basis van een vergelijkend Europees onderzoek.

Uitgedrukt in dollars lag het inkomen van de Nederlandse huisarts in 2000 nog rond de 75.000 dollar. Met ruim 150.000 dollar was dit inkomen in 2009 dat van de Britse huisartsen, die eerder de internationale grootverdieners waren, voorbij gegaan. NIVEL benadrukt dat er inmiddels maatregelen zijn genomen om dit inkomenseffect af te toppen. Ook zijn de praktijkkosten niet in het onderzoek meegewogen.

NIVEL-onderzoeker Madelon Kroneman relateert de hoge inkomens van huisartsen aan majeure veranderingen in het betalingssysteem. Deze resulteren in een grotere stijging van de inkomens dan geleidelijke veranderingen. “In de eerste jaren na de herziening in beide landen steeg het inkomen van de huisartsen aanvankelijk flink tot ongeveer anderhalf keer zoveel als voor de verandering van het betalingssysteem, maar door aanvullende maatregelen is dit inmiddels weer verminderd”, reageert Kroneman. “In Engeland, waar de beperkende maatregelen al enkele jaren van kracht zijn, is de toename gehalveerd. De Nederlandse huisartsen hebben in 2010 ongeveer een kwart van hun inkomensvooruitgang weer ingeleverd.”

Toegankelijke eerste lijn

Het NIVEL constateert tevens dat in landen met een goed toegankelijke eerste lijn waar huisartsen een belangrijke rol hebben in de coördinatie van zorg, de inkomens van huisartsen hoger zijn dan in landen die minder inzetten op de huisarts als centrale zorgverlener. De onderzoekers keken naar ontwikkelingen in de huisartseninkomens in acht Europese landen. De kloof tussen landen waar huisartsen een lager inkomen hebben, zoals in België, Zweden, Frankrijk en Finland, en landen waar huisartsen een hoger inkomen hebben zoals Nederland, Engeland en Duitsland is de laatste jaren gelijk gebleven.

Complex

Wel is de betalingssystematiek in alle onderzochte landen complexer geworden, aldus het NIVEL.  “Huisartsen worden op steeds meer verschillende manieren betaald, via een inschrijftarief, vergoeding per consult, prestatiegerichte betalingen – zoals in Engeland waar huisartsen extra geld krijgen als ze een vooraf afgesproken doel behalen, bijvoorbeeld als een bepaald percentage risicopatiënten wordt gevaccineerd tegen griep – vergoeding voor kleine chirurgische ingrepen, ketenzorg”, zegt Kroneman. “Daarnaast zijn huisartsenorganisaties complexer geworden. In huisartsenpraktijken werken bijvoorbeeld vaak verschillende praktijkondersteuners, waardoor het lastiger is te zien wat een huisarts zelf precies overhoudt aan zijn zorgverlening. Dat is eigenlijk bijna niet meer vast te stellen.”

------

Hoe houdbaar is de top van de Nederlandse zorg? Kom naar het Skipr 99 event

U bent niet te oud. En ook niet te jong. U bent op uw plek in Skipr generaties; een spetterende live talkshow tijdens het Skipr 99 event op woensdag 18 december 2013. Voor het eerst staan tijdens het Skipr 99 event de masterclasses financiën, innovatiestrategie en governance het menu. Meld u vandaag nog aan voor één van de masterclasses en de Skipr 99 talkshow.

4 Reacties

om een reactie achter te laten

Mitrasing

5 december 2013

Tja, de redactie van Skipr excelleert weer in het overnemen van onzin...

Van Andel

6 december 2013

Het wordt tijd dat de huisarts in loondienst gaat. Daarmee worden alle fincanciele prikkels weggenomen. Kan hij/zij zich weer richten op de primaire taak: patienten behandelen.
Er zijn al vele gezondheidscentra met huisartsen in loondienst, dat werkt prima.

Alberts

6 december 2013

beste van Andel,

of iemand met een baan wel of niet in loondienst zou moeten is een onderwerp dat op zichzelf helemaal los staat van de zorg. Iedereen mag voor zichzelf beginnen, waarom zou een arts dat niet mogen. Je kunt niet iemand beperkingen in ondernemerschap opleggen die andere burgers niet hebben.

Petrov

9 december 2013

Jammer, dat de schrijver van het artikel en nivel geen onderscheid weet te maken tussen de begrippen 'omzet' en daadwerkelijk bruto 'inkomen'. De omzet is wel gestegen, maar de kosten die een huisarts maakt zo mogelijk nog meer. Hoezo, inkomen gestegen? Wat er onder de streep overblijft is, itt de 'gemiddelde' Nederlander de afgelopen jaren per jaar met 10% afgenomen! Om nog maar niet te spreken van de toegenomen werkdruk. Schippers wil graag voor een dubbeltje op de eerste rang ten koste van de eerstelijns gezondheidszorg. Ben benieuwd hoelang de huisartsen in Nederland dit nog volhouden en accepteren.war6t

Top