ACTUEEL

Vaatchirurgen MST maken behandelcijfers openbaar

De vaatchirurgen en interventieradiologen van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST) maken op donderdagmiddag 12 december alle behandelingsresultaten van de afgelopen tien jaar openbaar. Het gaat volgens hen “om alle cijfers in detail voor de behandeling van arterieel vaatlijden, ook de (vermijdbare) complicaties”.

Verantwoording

Via de website van het ziekenhuis krijgt iedereen inzicht in de aantallen interventies, mortaliteitscijfers, complicaties, re-interventies, resultaten én de vermijdbare complicaties. Vaatchirurg Bob Geelkerken: "Wij weten dat wij ons hiermee zeer kwetsbaar opstellen, maar willen volledig transparant zijn en verantwoording afleggen over al ons medisch handelen. De vaatpatiënten die hun zorgvraag aan ons toevertrouwen hebben daar recht op. Onze ervaring is dat openheid altijd wordt gewaardeerd, ook als de uitkomst anders is dan we ons hadden voorgesteld.”

Evalueren en verbeteren

De vaatchirurgen van het MST registreren de uitkomsten van hun operaties al zo’n tien jaar. “Hierdoor zijn de vaatchirurgen in staat gebleken om hun medisch handelen vergaand te evalueren én te verbeteren.” Naar eigen zeggen heeft dit tot “spectaculaire kwaliteitsverbeteringen in de uitkomsten van de zorg” geleid. "Door elke keer de vasculaire zorg tot in detail te analyseren en onszelf een spiegel voor te houden, vooral als het gaat om vermijdbare complicaties, heeft ons vaatchirurgisch team de medische zorg naar een heel hoog niveau gekregen", zegt Geelkerken. "Wij grijpen de registraties van de vermijdbare complicaties ook met beide handen aan om verbeteringen door te voeren. Uit onze cijfers blijkt hoe effectief dat is. Wij zijn er trots op dat volgens wetenschappelijke literatuur studie blijkt, dat wij ons kunnen meten met de vaatchirurgische wereldtop."

Vermijdbare complicaties

Vermijdbare complicaties zijn niet gewenste uitkomsten van zorg die achteraf gezien mogelijk niet waren opgetreden indien op basis van de beschikbare gegevens de besluiten anders waren genomen. Eén van de factoren waar medische resultaten op gestuurd kunnen worden, zijn deze vermijdbare complicaties. Vermijdbare complicaties zijn geheel anders dan verwijtbare complicaties. Dit zijn ongewenste uitkomsten van zorg die niet waren opgetreden als er was gehandeld conform de professionele standaard. Dit is, sinds de start van de registratie in MST, nog nooit voorgekomen meldt het MST in een persverklaring.

Patiëntenvereniging

De landelijke patiëntenvereniging voor mensen met een hart- en vaataandoening en hun naasten, De Hart&Vaatgroep, juicht het openbaar maken van de cijfers toe. Margo Weerts, directeur van De Hart&Vaatgroep: "Wij vinden dit erg belangrijk. Het ziekenhuis geeft zo niet alleen aan iedereen volledig inzicht in alle details van de behandelingsresultaten, maar houdt ook nauwgezet het eigen medisch handelen bij en evalueert dit consequent.”

Vaatkeurmerk 2013

Het MST ontvangt donderdag het eerste Vaatkeurmerk 2013 voor goede arteriële zorg. Dit keurmerk richt zich op de kwaliteit van behandelingen van aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Heemstra ZorgSteedsBeter

13 december 2013

Complimenten!

Het is bewezen dat verbeteringen sneller gaan als betrokkenen elkaars prestaties kunnen vergelijken en het lef hebben hiermee voor de dag te komen.

Als dat met respect gebeurt in een oprechte poging te zoeken naar de essentie van wat 'beter' is om daarvan te leren, zijn wij meteen maatschappelijk weer een stapje in een gunstige ontwikkeling: weg van wantrouwen, indekken, risicomijding en bureaucratie!

Proficiat!

Erik de Vlieger

13 december 2013

Wat een mooie stap! Heel positief dat uitkomsten transparant worden gemaakt. Wij hebben met een aantal ziekenhuizen indicatoren ontwikkeld en getest om de uitkomsten van zorg bij patienten met perifeer vaatlijden inzichtelijk te maken. De volgende stap is om dit landelijk te meten. Als u hier meer over wilt weten, dan kunt u contact opnemen via erik.de.vlieger@achmea.nl

Top