ACTUEEL

Zwols zorgcentrum onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn in Zwolle onder verscherpt toezicht gesteld.

De medewerkers zijn niet deskundig genoeg op het gebied van het signaleren van risico’s, preventie en vrijheidsbeperking. Verder voldoen de zorgplannen niet aan de wettelijke eisen en sluiten deze niet aan bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Bovendien is de medicatieveiligheid onvoldoende.

Verbetertraject

Uit het onderzoek van de inspectie werd duidelijk dat Berkumstede had gewerkt aan de verbeteringen die de inspectie had geëist, maar dat verschillende factoren de voortgang hadden belemmerd. Zo werd tijd in beslag genomen door de verhuizing van cliënten naar de nieuwbouw en de voorgenomen fusie met Stichting Driezorg. De inspectie vindt dat er in deze periode onvoldoende gestuurd is op de structurele verbetering van de zorg.

Verscherpt toezicht

Berkumstede staat nu voor zes maanden onder verscherpt toezicht. In deze periode moet de instelling de inspectie op de hoogte houden van de vooruitgang. De IGZ blijft Berkumstede met onverwachte bezoeken volgen tot de zorg weer in orde is.

Berkumstede levert zorg aan ruim vijftig ouderen met geestelijke klachten en mensen en lichamelijke klachten. Nog eens vijftien cliënten krijgen thuiszorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top