ACTUEEL

Megamaatschap wordt meldingsplichtig

Regiomaatschappen van medisch specialisten moeten zich vóór vorming melden bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dat schrijft minister Schippers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Met de meldingsplicht wil Schippers beter zicht krijgen op de omvang van de regionalisering. “Om goed toezicht te kunnen houden, is het noodzakelijk om te weten van het bestaan van de regiomaatschap”, schrijft Schippers.

Onzichtbaar

Doordat regiomaatschappen zich nu hoogstens bij een Kamer van Koophandel hoeven in te schrijven, kunnen ze voor ziekenhuisbestuurders en toezichthouders lange tijd onzichtbaar blijven. Een dergelijk voldongen feit is volgens Schippers onwenselijk. Daarom volgt Schippers het advies van de NZa op om maatschappen binnen de  Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) aan te merken als ‘zorgaanbieder’.

Op grond van deze definiëring worden ze meldingsplichtig. “Dit maakt het mogelijk dat de NZa kan optreden tegen de (regio)maatschap die een aanmerkelijke marktmacht bezit”, aldus Schippers.

Rondgang

Schippers kondigt daarnaast aan dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de NZa en het ministerie van VWS begin 2014 een ‘rondgang’ door het veld gaan maken om misverstanden en belemmeringen rond samenwerking en mededinging te inventariseren. Schippers zegt hiermee tegemoet te komen aan vragen onder aanbieders.

In haar brief aan de Tweede Kamer weerspreekt ze de in het veld veel gehoorde opvatting dat de spelregels voor samenwerking strenger zijn dan die voor fusie.  De essentie van de mededingingregels is –zo benadrukt  Schippers- dat samenwerking waar patiënten of verzekerden van profiteren in principe altijd is toegestaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top