ACTUEEL

Dimence verkleint raad van bestuur

Ggz-aanbieder Dimence brengt de raad van bestuur medio 2014 terug van drie naar twee personen. Bestuursvoorzitter Sybren Bangma gaat rond de zomer op eigen verzoek met vervroegd pensioen.

De overige twee bestuursleden, Ernst Klunder en Herma van der Wal, gaan samen de nieuwe raad van bestuur vormen. Vooruitlopend op de nieuwe bestuursstructuur is Klunder op 1 januari benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Bangma blijft tot zijn vertrek lid van de raad van bestuur. De rolwisseling moet zorgen voor een soepele overgang naar de nieuwe situatie.

Met Klunder krijgt de Dimence Groep een zeer ervaren nieuwe voorzitter, die beschikt over brede, bestuurlijke ervaring in de zorg. Hij werkte onder andere als manager Zorginkoop bij Groene Land Achmea, als manager Financiën & ICT bij Isala klinieken en de afgelopen jaren als lid van de raad van bestuur van Dimence.
Psychiater Van der Wal werkte acht jaar als directeur behandelzaken bij GGZ Drenthe. Tevens was ze lid van de raad van toezicht van Zorggroep Groningen. Naast bestuurder is ze tevens geneesheer-directeur b ij Dimence.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top