ACTUEEL

Voormalig RPZ daagt MediRisk voor rechter

Voormalig RPZ daagt MediRisk voor rechter

De curatoren van het failliete Ruwaard van Putten Ziekenhuis (RPZ) dagen MediRisk voor de rechter. De verzekeraar weigert claims in behandeling te nemen die na het faillissement zijn ingediend. Daardoor kunnen patiënten eventuele schadevergoeding mislopen.

Het kort geding werd vrijdagochtend in een gezamenlijk persbericht aangekondigd door het RPZ en diens opvolger Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). Het kort geding dient op 28 januari bij de rechtbank in Utrecht.

Faillissement

Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis ging in juni 2013 failliet. MediRisk was op dat moment de schadeverzekeraar van het ziekenhuis. Omdat de behandelingen in het ziekenhuis niet per direct konden worden stilgelegd, spraken curatoren en verzekeraar af dat de polis zou doorlopen tot 1 juli. Dit was mogelijk omdat de premie voor het het gehele jaar al betaald was.

Doorlopende verzekering

De curatoren stellen nu dat op de dag van het failliet al duidelijk was dat het RPZ een doorstart zou maken. Formeel vond die doorstart plaats op 1 juli. Sindsdien luistert de instelling naar de naam Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). Als onderdeel van de doorstart zou de verzekering die RPZ bij MediRisk had lopen, zijn overgenomen door Spijkenisse Medisch Centrum (SMC). De curatoren schrijven in een persverklaring dat de 'verzekering door de nieuwe rechtspersoon is voortgezet'.

Polisvoorwaarden

MediRisk is het met die lezing niet eens. In een schriftelijke reactie stelt de verzekeraar dat de polis 'automatisch eindigt' als er sprake is van een faillissement. “Dit is de gebruikelijke gang van zaken,” aldus de verzekeraar. De verzekeraar erkent dat de polis op verzoek van de curatoren is verlengd tot 1 juli. “Claims die na afloop van de verzekering worden gemeld vallen niet onder de dekking,” schrijft MediRisk. “Dit is het zogenaamde uitlooprisico.”

Nieuwe verzekering

De verzekeraar meldt ook uitdrukkelijk dat het Spijkenisse Medisch Centrum een eigen verzekering is aangegaan. Daarmee weerspreekt de verzekeraar dat SMC de verzekering van het RPZ zou hebben voortgezet.

Onzekerheid

Hoe het ook gelopen is, de patiënten die het betreft zitten nu in onzekerheid. Om die reden steunt het Spijkenisse Medisch Centrum het kort geding van de curatoren, zo zegt interim-directeur Marcel Remijn. “Formeel gaan wij er niet over. Maar we zijn wel betrokken, want patiënten die na 1 juli 2013 klachten ontwikkelden als gevolg van een ingreep in het RPZ, kloppen toch het eerst bij ons aan.”

Moeilijke situatie

Remijn noemt het 'wrang' dat zijn instelling de claim vervolgens alleen aan de curator kan doorsturen. “Dat kun je niet maken," meent hij. Remijn snapt dat het voor MediRisk een moeilijke situatie is. "Omdat er nooit eerder een ziekenhuis failliet ging heeft niemand hier over nagedacht. Het is echter niet ondenkbaar dat dat nog eens gebeurt, dus hier moet een uitspraak over komen."

Nettere oplossing

De interimbestuurder pleit voor een nettere oplossing. "Je zou de normale situatie moeten doortrekken. Voor patiënten moet het niet uit maken dat het RPZ failliet is gegaan. Ook jaren later moeten zij hun claim nog gewoon kunnen indienen.”

Aantal claims

Volgens een woordvoerder van de curatoren gaat het in totaal om elf claims. Welke bedragen ermee gemoeid zijn, is bij hem onbekend. Als MediRisk de claims niet in behandeling hoeft te nemen, kunnen de patiënten hun schade alleen nog verhalen op de boedel van het RPZ. Ze moeten dan gewoon aansluiten in de rij met schuldeisers.

Afwikkeling faillissement

De curatoren maakten vrijdag ook het derde faillissementsverslag openbaar. Daaruit blijkt dat de totale schuld van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis ruim 55 miljoen euro bedraagt. In het verslag doen de curatoren geen verdere mededelingen over de oorzaak van het faillissement. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met de oud-bestuurders en andere betrokkenen. De curatoren verwachten hierover in het volgende verslag meer mededelingen over te kunnen doen. (Daan Marselis)

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 januari 2014

Wat zegt de verzekeraar nu? 'Dit is de gebruikelijke gang van zaken'? Er is immers nog nooit eerder een ziekenhuis failliet gegaan. Strikt formeel heeft Medirisk ongetwijfeld gelijk, want volgens de meeste polisvoorwaarden eindigt de dekking bij faillissement. Maar wordt met deze bepaling niet beoogd te voorkomen dat de verzekeraar door faillissement zijn premie niet ontvangt, terwijl hij er wel risico voor heeft gelopen? Hier lijkt het precies andersom te zijn: de premie werd immers over het gehele jaar ontvangen, terwijl de dekking in juli werd stopgezet.

Inhoudelijk is deze opstelling op zijn minst merkwaardig te noemen. Er was premie betaald, de behandelingen liepen op dat moment (uiteraard) voor een deel door, Medirisk verleende om die reden nog een tijd dekking en wist bovendien dat feitelijk sprake was van een doorstart, waarbij de nieuwe rechtspersoon de verzekering eveneens en aansluitend bij Medirisk zou onderbrengen. Administratief bezien is het normaal dat aan de nieuwe rechtspersoon een nieuwe polis wordt afgegeven. Kortom, de premie was betaald, de activiteiten liepen door, de nieuwe rechtspersoon waar grotendeels dezelfde artsen werken, dezelfde patiënten komen en dezelfde medische risico's worden gelopen krijgt een nieuwe verzekering. Inhoudelijk verandert er niets, alleen ontstaat er als gevolg van deze formele opstelling van de verzekeraar een hiaat in de dekking, waar een aantal patiënten nu de dupe van lijkt te worden (nog los van de juridische vraag of hun claim terecht is en zou worden toegewezen). Is deze opstelling in lijn met de door Medirisk zo bejubelde en beleden GOMA gedragscode? Is dit ook de koers die holding VVAA wenst te varen?

Het is te hopen dat de verzekeraar snel op zijn besluit terugkomt. Dit standpunt zou wellicht passen bij een hard commerciële verzekeraar, maar past een onderlinge verzekeraar van ziekenhuizen niet. U veroorzaakt op deze wijze onrust onder de ziekenhuizen. Het ware beter als u de kwestie met coulance zou oplossen en daar qua imago/PR uw voordeel mee zou doen. Kortom, 'wees een heer' en pas uw beleid alsnog aan, voor u in eigen voet schiet.

Top