ACTUEEL

ZN en revalidatiezorg sluiten declaratieconvenant

Instellingen in de revalidatiezorg gaan op een nieuwe wijze declareren. Revalidatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben daartoe een convenant gesloten.

Volgens het persbericht van beide partijen is het nieuwe systeem een 'voorbeeld voor het declareren in de zorgsector'. Essentieel onderdeel ervan is dat de wijze van verantwoording verandert. Niet langer wordt gekeken naar iedere declaratie afzonderlijk, maar naar het onderliggende systeem. Het declaratieproces in de instelling moet daartoe gecertificeerd worden.

Systeemcontroles

“Niet elk jaar een accountantsverklaring met een stempel goed of fout. Maar jaarlijks systeemcontroles en afspraken over de wijze waarop declaraties tot stand komen,” zegt Bert Jager in het persbericht. Jager is beleidsadviseur van Zorgverzekeraars Nederland.

Accountant

De certificering moet uitgevoerd worden door een onafhankelijke partij. Vaak zal dat de externe accountant van de instelling zijn, zo verwachten ZN en Revalidatie Nederland.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

van Heemstra ZorgSteedsBeter

14 januari 2014

In elk geval een stap in de goede richting!

Niet oncotroleren per declaratie maar of het onderliggende systeem deugt.

Dat lijkt een gewenste beweging naar kwaliteit boven kostenfocus, én in de richting van meer verantwoordelijkheid bij de instelling, dus minder op wantrouwen gebaseerd jegens de vakmensen.

Als nu het systeem maar gebaseerd wordt op de ontmoeting tussen het vakmanschap van de revalidatie-deskundigen met als vertrekpunt de waardetoevoeging van de revalidant!

Brouwer

14 januari 2014

De client en het ( revalidatie) proces centraal; zo hoort het ook. Voor een ieder is dan het geheel inzichtelijk en niet alleen van jaar tot jaar. Betere analyses en trends kunnen gemaakt worden.
De certificering zou onderdeel kunnen worden van het zorgsysteem ( zoals HKZ) op zich, wat een extern bureau NIET de extern accountant kan doen.
De accountant kan dan bij de jaarcontrole hier van uitgaan.

Top