ACTUEEL

Kind probleemgezin woont vaker thuis

Het aantal uithuisplaatsingen van kinderen in probleemgezinnen is bij de landelijk werkende jeugdzorg-organisatie William Schrikker Groep met een derde gedaald. Dit komt door een nieuwe manier van werken. Dit heeft al een besparing van 4 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt de NOS.

De William Schrikker Groep meldt over het resultaat van de vernieuwde werkwijze:"Wij hebben een doelgroep die naast problemen ook een beperking heeft, bijvoorbeeld een laag IQ. Dat gegeven verander je niet zomaar. Daarom waren onze verwachtingen gematigd", zegt programmaleider Janet Verburg. "Maar anders werken levert echt resultaten op, voor de zorg en voor de zorgkosten."  

Omgeving betrekken

De William Schrikker Groep is een instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg die zicht richt op kinderen met een beperking of chronische ziekte en kinderen van ouders met een beperking. In de nieuwe manier van werken betrekt de organisatie de omgeving van een kind intensiever bij de zorg en het inschatten en wegnemen van de risico's. Daarnaast is er betere samenwerking met gemeenten en andere partijen.

Effecten zorg

Wim Slot, hoogleraar Jeugdbescherming, zegt tegen de NOS: "Er verandert momenteel veel in de jeugdzorg en de resultaten bewijzen dat anders werken loont. Maar of de werkwijze echt effectief is voor de zorg kan je eigenlijk pas over een paar jaar meten als je de gezinnen langer hebt gevolgd."

Nieuwe aanpak

Eerder zagen Rotterdam en Amsterdam het aantal uithuisplaatsingen de afgelopen twee jaar ongeveer halveren door een nieuwe aanpak van bureau jeugdzorg. Daarnaast nam ook het aantal ondertoezichtstellingen af. In Den Haag loopt een soortgelijke proef. De uitkomsten daarvan worden in april verwacht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top