ACTUEEL

Santeon maakt prestaties kankerzorg publiek

Santeon maakt prestaties kankerzorg publiek

Santeon, het samenwerkingsverband van zes topklinische opleidingsziekenhuizen, maakt vrijdag de uitkomstindicatoren voor behandeling van prostaat- en longkanker openbaar. Hiermee krijgen cliënten inzicht in de behandelingsmethoden en resultaten.

De eerste resultaten laten soms opmerkelijke verschillen zien, stelt Eric Vrijhof, uroloog in het Catharina Ziekenhuis. “De overlevingscijfers over de periode van 2007 tot en met 2011 laten verschillen zien tussen eigen en verwezen patiënten bij een prostaatoperatie. Bij het St. Antonius Ziekenhuis en het CWZ hebben de door andere ziekenhuizen verwezen patiënten een betere overleving dan de eigen patiënten. Bij uitwendige bestraling in het Catharina Ziekenhuis is het effect net andersom: eigen patiënten overleven significant beter dan verwezen patiënten, terwijl de behandeling hetzelfde is. Een mogelijke oorzaak is de indicatiestelling; wat is de ernst van de ziekte op het moment dat de patiënt start met de behandeling? De cijfers gaan over de periode tot en met 2011, dus we moeten enige voorzichtigheid in acht nemen bij harde conclusies over de huidige situatie. Maar dit is zeer bruikbare informatie om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om de zorg te verbeteren.”

'Zorg voor Uitkomst’

Santeon verwacht dat ‘Zorg voor Uitkomst’ de landelijke standaard wordt en dat meer ziekenhuizen aansluiten. “De veelgebruikte procesindicatoren zoals wachttijden en doorlooptijden geven geen antwoord op de vraag hoe goed je het nu doet voor de patiënt zelf. Ze raken de kern niet”, zegt Franz Schramel, longarts bij het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein. “De indicatorensets die wij hebben ontwikkeld bij het programma Zorg voor Uitkomst, gaan daar wel over.” Verder is het met deze indicatoren volgens Santeon mogelijk om ziekenhuizen onderling te vergelijken. “Dit kan alleen als er rekening gehouden wordt met risicofactoren zoals leeftijd, ernst van de tumor en geslacht. Dat is tot nu toe niet gedaan, bij deze indicatoren wel”, meldt Santeon in een persbericht.

Voor deze eerste presentatie van uitkomstindicatoren hebben drie Santeon ziekenhuizen patiëntengegevens uit de periode 2005 tot en met 2011 beschikbaar gesteld: het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen. Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen sluiten in 2014 aan. De indicatoren worden gepresenteerd op het symposium Zorg voor Uitkomst op 7 februari in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht en alle gegevens zijn daarna in te zien op de Santeon website en op de websites van de deelnemende ziekenhuizen.

Totstandkoming

Bij het opstellen van de uitkomstindicatoren hebben de ziekenhuizen nauw samengewerkt met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van patiënten, verzekeraars en overheden. Daarbij isoverlegd met de wetenschappelijke artsenverenigingen. Het totstandkomingsproces en de indicatoren werden ook beoordeeld door een internationale wetenschappelijke adviesraad voor inhoudelijke en methodische toetsing (Value Based Health Care). Zorgverzekeraar Achmea is actief betrokken bij de ontwikkeling van uitkomstindicatoren voor longkanker.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top