Finance

Accountant hikt weer tegen jaarrekening aan

Accountant hikt weer tegen jaarrekening aan

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) waarschuwt dit jaar wederom voor problemen met de juiste vaststelling van de omzet van ziekenhuizen en UMC's. De maatregelen die minister Schippers heeft genomen “lost de problemen bij de controle niet op”, aldus de NBA in een reactie op een brief van de minister aan de Tweede Kamer.

Dit betekent dat de accountants geen goedkeurende verklaring zullen afgeven. "Het is opnieuw onvermijdelijk dat bij de verantwoordingen van ziekenhuizen en UMC's een controleverklaring met beperking wordt afgegeven”, zegt Marco Walhout, voorzitter van Coziek, de NBA-sectorcommissie ziekenhuizen. “Dit betekent dat over maximaal 10 procent van de omzet onzekerheid bestaat.”

Met een verklaring met beperking geven accountants aan dat de onduidelijkheden en onzekerheden dermate groot zijn dat ze het oordeel van andere stakeholders kunnen beïnvloeden. De verklaring met beperking is de eerste stap naar een verklaring met afkeurend oordeel respectievelijk oordeelonthouding. De NBA verwacht dat de verklaring met beperking anders dan in 2012 niet alleen voor afzonderlijke omzetverantwoordingen zal gaan gelden, maar ook voor de gehele jaarrekening 2013.

Maatschappelijk onwenselijk

"Het zal leiden tot vraagtekens bij banken”, schetst Walhout de gevolgen van een verklaring met beperking. “Ziekenhuizen dreigen hier de dupe van te worden en de gevolgen zijn maatschappelijk zeer onwenselijk. Wij roepen de minister daarom op snel het voortouw te nemen voor een overleg met de banken, om de gevolgen hiervan te beperken of voorkomen."

De onduidelijkheid en onzekerheid rond de productiecijfers van de ziekenhuizen hangen samen met ingrijpende wijzigingen in wetgeving en financiering.  Daarbij gaat het onder meer om de afschaffing van de budgettering en de introductie van vrije prijzen voor 70 procent van het behandelaanbod. Om deze overgang in goede banen te leiden is er een transitiemodel waarvoor de ziekenhuizen apart moeten registreren. Daar bovenop zijn er nog de afspraken in het kader van het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord. Ook is er een nieuwe declaratiesystematiek in de vorm van DOT met de daarbij horende nieuwe computersystemen.

Onontkomelijk

In een brief aan de Tweede Kamer noemt Schippers de “moeilijke transitiejaren onontkomelijk”. Wel zegt ze verschillende maatregelen te hebben genomen om ziekenhuizen en accountants helderheid te verschaffen over  de wijze waarop ze de omzet over 2013 kunnen verantwoorden. Zo krijgen partijen meer tijd om het transitiemodel af te wikkelen en is er een handreiking omzetverantwoording opgesteld.

Volgens de NBA zijn deze maatregelen “vooral toekomstgericht” en lossen ze de huidige problemen niet op.

7 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

7 februari 2014

Had ik al eerder gemerkt dat wij elkaar in een keurslijf van onderlinge verwarring houden in plaats van met de essentie bezig zijn? Nl ons zorgvak uitoefenen voor de patiënt?
Laten we het lef nemen hier zelf het initiatief voor te nemen!
Lean gaat daarover.
Wij kunnen je daarbij helpen. Kom op een van onze ervaringssessies!
Kijk op http://goo.gl/H6EmwF

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

7 februari 2014

Had ik al eerder gemerkt dat wij elkaar in een keurslijf van onderlinge verwarring houden in plaats van met de essentie bezig zijn? Nl ons zorgvak uitoefenen voor de patiënt?
Laten we het lef nemen hier zelf het initiatief voor te nemen!
Lean gaat daarover.
Wij kunnen je daarbij helpen. Kom op een van onze ervaringssessies!
Kijk op http://goo.gl/H6EmwF

DGo

7 februari 2014

De moeilijke transitiejaren duren inmiddels wel erg lang!

En de oplossing zal niet worden gevonden wanneer de minister blijft doormodderen met het huidige systeem en niet het lef toont om het kwaad tot aan de wortel uit te roeien.

Dat betekent dus dat accountants hun verantwoordelijkheid moeten gaan nemen! Wie is de eerste die daartoe het lef toont? Alhoewel, zo ingewikkeld is het niet. Het is slechts je verantwoordelijkheid nemen.

Jaap van den Heuvel

7 februari 2014

Maar eens kijken of er nog een accountant te vinden is met een rechte rug. Triest dat uitgerekend hij of zij de eer krijgt om de stekker uit de DOT''s te mogen trekken en niet al die patienten met onbegrijpelijke facturen.

Anoniem

8 februari 2014

@mauk van heemstra: jammer hoor. Reclame maken voor jezelf... Erg goedkoop. Bouw eerst eens een inhoudelijk sterke naam op! In plaats van iedere gelegenheid aan te grijpen voor weer zo'n nutteloze opmerking over dat je wel kan helpen.

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

9 februari 2014

Dank anoniem voor de tip.
Ik meen mensen daar wel een plezier mee te doen.
Jou kennelijk niet.
Probeer ik iets van te leren.

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

10 februari 2014

Enne.... de dubbele plaatsing van mijn boodschap was een vergissing. Hij leek niet door te komen. Daarvoor mijn excuses.
Als je overigens wilt vernemen wie er allemaal wel blij zijn met onze kennismakingssessies en vooral waarom, ben je uitgenodigd! Daar geen ervaring van 'goedkoop'!

Top