ACTUEEL

Rechter veroordeelt Jansen tot drie jaar cel

Rechter veroordeelt Jansen tot drie jaar cel

De rechtbank in Almelo heeft oud-neuroloog Ernst Jansen veroordeeld tot een celstraf van drie jaar onvoorwaardelijk. De rechtbank houdt Jansen verantwoordelijk voor de zelfmoord van één van zijn patiënten en het toebrengen van zwaar lichamelijk en geestelijk letsel aan meerdere patiënten. Tegen Jansen was zes jaar geëist.

De rechtbank acht het bewezen dat Jansen in zijn toenmalige hoedanigheid van neuroloog in het Medisch Spectrum Twente (MST) willens en wetens patiënten heeft geschaad door verkeerde diagnoses te stellen. De diagnoses waren gebaseerd op gebrekkig onderzoek, waarbij Jansen uitkomsten die niet in zijn diagnoses pasten welbewust negeerde. Ook negeerde hij medische richtlijnen, trad hij solistisch op en dwong hij patiënten medicijnen te nemen.

Zelfmoord

Een patiënte pleegde zelfmoord nadat ze van Jansen te horen kreeg dat ze ALS en Alzheimer had en dat haar ziekte in een terminaal stadium verkeerde. Mede op grond van Jansens foutieve diagnoses benam de vrouw zichzelf het leven. Omdat Jansen wist dat de diagnose onjuist was, is haar dood hem toe te rekenen. De rechtbank neemt het Jansen kwalijk dat hij de familie ook na haar dood voorhield dat de vrouw Alzheimer en ALS had.

In de zaak van ex-patiënt Mulder stelt de rechtbank vast dat er sprake is van zwaar lichamelijk letsel door het handelen van Jansen Steur. Mulder verkeerde vijf jaar lang in de veronderstelling dat hij Alzheimer had. Hij slikte al die tijd ook het paardenmiddel Exelon. Hij ontwikkelde zodoende een angststoornis, verloor zijn baan en is onnodig verhuisd, wat invloed had op zijn relatie.

Bij een andere patiënte stelde Jansen Steur op ondeugdelijke wijze de diagnose MS vast, waardoor de vrouw uiteindelijk in een rolstoel belandde. De patiënt had geen MS, maar een hernia. Jansen Steur negeerde aanwijzingen dat daar sprake van was en bleef bij de onterechte conclusie. Ook in deze casus is het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel bewezen.

Verduistering

Daarnaast acht de rechter de diefstal en vervalsing van recepten en verduistering bewezen, al is een deel van de aanklachten voor verduistering verjaard. Jansen maakte van valse recepten gebruik om zijn verslaving aan medicijnen te kunnen voeden. Volgens de rechter had Jansen als arts de ernst van zijn verslaving en de impact op zijn werk moeten zien. Jansen is vrijgesproken van het opzettelijk in hulpeloze toestand brengen van patiënten. De patiënten waren weliswaar afhankelijk, maar niet hulpeloos, vindt de rechter, en hadden derhalve een andere behandelaar kunnen zoeken. 

De uitspraak in de zaak Jansen vormt een belangrijk juridisch precedent. Niet eerder heeft een rechter een arts strafrechtelijk bestraft voor het stellen van foute diagnoses. Met de uitspraak van de rechter is de kwestie nog niet afgerond. Er loopt nog een tuchtrechtelijke zaak tegen Jansen. Daarnaast beraden Jansens advocaat en het OM zich nog op een eventueel hoger beroep.  

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Frank Conijn

12 februari 2014

Ik vind dat hij met drie jaar er nog héél genadig van af is gekomen.

Anoniem

13 februari 2014

Waarom wel Jansen Steur vervolgen en niet Kuks? Heb heel erg de indruk dat het proces tegen Jansen Steur ook vooral wordt aangezet om honderden falende artsen in top functies uit de wind te houden.Open brief aan nazi-arts Jan Kuks, zijn vrouw Wilma Weenink en Walter, Arthur en Pauline

Adolf Kuks Hitler

14 jan. 2014 Open brief ter gelegenheid van verjaardag
dr J.B.M. Kuks geboren 14 jan. 1955

aan Jan Kuks, falend neuroloog UMC Groningen, nazi-arts
aan Wilma Weenink, GZ psychologe in Leeuwarden, vrouw van dr J.B.M.Kuks
aan Walter Kuks, Arthur Kuks, zonen en Pauline Kuks dochter van dr J.B.M. Kuks

Dit keer een bijzonder verjaardagscadeau: wederom een foto maar nu met dictatorsnor
reden: naar mijn mening bedien je je als arts-neuroloog in toenemende mate van nazi-praktijken, zoals in beslagname van mijn PGB, spaargeld en maandelijkse WIA uitkering, naast beslaglegging op mijn huis. Je protesteert tegen de websites drkuks.com en jankuks.nl eigendom van de stichting SIN-NL met aanklachten tegen jouw disfunctioneren als arts. Deze websites publiceren medische feiten, medische verklaringen, medische wetenschappelijke artikelen en documenten.
Het algemeen belang vereist publicatie van je wangedrag, als arts* en als mens.

Je weigert al jaren om mij informatie en medische hulp te verstrekken, in strijd met je zorgplicht, je publiceert aantoonbaar leugens over mijn medische situatie en schendt je beroepsgeheim .
Ook probeer je al jaren om mij het zwijgen op te leggen over jouw falen als arts via onrechtmatige juridische procedures.

Bovendien kies je ervoor om met je salaris van 10.000 euro per maand als professor aan de RU Groningen via zelf geregelde ( dus niet via je advocaat) deurwaarders exploten om beslag te leggen op mijn PGB hetgeen ik ontvang ivm mijn invaliditeit, mijn spaargeld, en maandelijks uitkering, , naast beslaglegging op mijn huis. Je weet dat de websites eigendom zijn van de stichting SIN-NL maar kiest ervoor om mij persoonlijk financieel te ruïneren.

Dit is gedrag een arts onwaardig. Dit is het geleidelijk opvoeren van maatregelen om een onschuldige persoon, progressief ziek en invalide, te vernietigen. Dit is naar mijn mening gelijk aan nazi-praktijken.
Je vrouw Wilma Weenink, GZ psychologe in Leeuwarden en je kinderen Walter, Arthur en Pauline hebben een horrorarts en nazi als man en vader, geen prettige gedachte.

De websites publiceren de waarheid over jouw disfunctioneren als arts.
Ieder mens heeft recht op integere artsen, ieder mens heeft recht op onpartijdige rechters en ieder mens heeft het recht op vrijheid van meningsuiting van de waarheid.
Jij dient per direct verwijderd te worden als arts uit het BIG-register en nooit meer als arts te werken.

Onder voorbehoud van alle rechten,
Mr Sophie Hankes voorzitter stichting SIN-NL en stichting IEU-Alliance

* Wangedrag door falend neuroloog dr J.B.M. Kuks UMC Groningen vanaf 2005

1. Ondanks schriftelijke verwijzing door een revalidatiearts om medische hulp te verstrekken aan ondergetekende voor ernstige hartritme en bloeddrukproblemen ontstaan na een operatie aan de hersenstam en r. vertebralis slagader, weigerde je adequaat onderzoek en behandeling
2. Je pleegde fraude in het medisch dossier door mijn medische geschiedenis volstrekt incorrect weer te geven ondanks het ontvangen van de juiste gegevens
3. Je weigerde mijn 2 brieven te beantwoorden
4. Je schond je beroepsgeheim door publicatie van een ingezonden brief in Medisch Contact
De rechter oordeelde sept. 2009 dat het aan SIN-NL geoorloofd was om de zwarte lijst van disfunctionerende artsen online te hebben en jou hierop te plaatsen en handhaven.
5.Tijdens de zitting 9 sept. 2009 verklaarde je dat je ingezonden brief niet mij betrof, maar op 10 sept. 2009 verklaarde je in Medisch Contact dat je brief wel mij betrof.
Je loog dus faliekant tijdens de rechtszitting tegen de rechter van de Rechtbank Groningen
6. Je startte een kort geding tegen SIN-NL en mij om de website www.jankuks.nl met de aanklacht jegens jou wegens disfunctioneren, volledig gebaseerd op feiten en documenten offline te krijgen
7. Je startte een kort geding tegen SIN-NL en mij om de website www.drkuks.com met feiten en documenten inzake jouw disfunctioneren offline te krijgen
8. “Toevallig” zou de president van de rechtbank Utrecht H. Uniken Venema het kort geding inzake drkuks.com behandelen. Hij kwam niet opdagen omdat mijn advocate hem voortijdig inlichtte dat ik over info beschikte dat 4 familieleden van Uniken Venema nauwe banden hadden met de medische sector en zijn nichtje geneeskunde studente in Groningen en overleg had met jou.
9. Bij het eenmalige mediation gesprek wilde je mij een zwijgverbod opleggen indien je na jaren eindelijk mijn vragen over mijn medische situatie zou beantwoorden
10. De rechtbank Utrecht stuurde een andere rechter en deze stond publicatie van drkuks.com toe.
11. Prompt ging jij in hoger beroep.
12. Het Gerechtshof Arnhem heeft art 7 GW en art 10 EVRM inz. de vrijheid van meningsuiting geschonden en publicatie van de sites verboden. De H.R. heeft de cassatie ingesteld door de stichting SIN-NL en mij verworpen, zonder enige motivatie, hooghartiger en onprofessioneler is onmogelijk!
13 .Mijn advocate was gespecialiseerd in internetrecht en vrijheid van meningsuiting en noemde het een heel sterke zaak. Zij heeft heel plotseling de advocatuur verlaten.
14.December 2012 zei je in een interview in de UK Groningen dat ondergetekende geen neurologische aandoening heeft en dat jou geen documenten hierover bekend zijn.
Je liegt in het kwadraat: Prof. Samii en dr Tatagiba diagnosticeerden en opereerden een zeldzame aandoening van een slagader die drukt op de hersenstam. De informatie hierover is je al toegestuurd in 2005 door de revalidatiearts en mijzelf. Ook zijn alle medische verklaringen en artikelen je toegestuurd bij de rechtszaken, maken deel uit van de procesdossiers en staan op internet.
15. Intussen verdien jij als hoogleraar RU Groningen 10.000 euro per maand! Jij stuurde vele deurwaardersbrieven en legde beslag op mijn PGB dat ik als progressief zieke en invalide vrouw ontvang, op mijn spaargeld, op mijn uitkering en op mijn huis.
Onder voorbehoud van alle rechten<
Mr Sophie Hankes, voorzitter stichting SIN-NL

Top