ACTUEEL

Nederland niet klaar voor EPD

Pilots met het elektronisch patiëntdossier wijzen op technische problemen en onduidelijkheid over privacy en aansprakelijkheid. Ook is de informatiebeveiliging bij ziekenhuizen onder de maat. De minister loopt te hard van stapel, stellen zorgbestuurders Bart Berden en Hans Candel in het NRC.

Minister Klink maakt tempo met het invoeren van het landelijk elektronisch patiëntdossier (LEPD). Eind 2009 moet het LEPD al ingevoerd zijn. Begin november ontvingen alle burgers hierover een aankondigingbrief. Hoe lovenswaardig dit streven ook is, uitvoerbaar is het beslist niet. Twee recente pilots bevestigen dit. Wij pleiten voor een realistisch scenario met een looptijd van ten minste vijf jaar. Lees het betoog in NRC.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top