HRM

Langdurig verzuim daalt voor eerst in zeven jaar

Langdurig verzuim daalt voor eerst in zeven jaar

Medewerkers die langer dan één jaar verzuimen zijn er steeds minder in de zorg. Dat blijkt uit de benchmark van Vernet, die jaarlijks onderzoek uitvoert naar de verzuimcijfers in de zorg.

De verzuimcijfers over het tweede jaar laten volgens Vernet voor het eerst in zeven jaar een daling zien. Sinds 2007 liep het verzuim op van 0,43 procent naar 0,51 procent in 2012. In 2013 daalde het verzuim echter plots, naar 0,47 procent.

Wetgeving

Directeur Marieke Schurink van Vernet denkt dat het langdurig verzuim daalt als gevolg van de Wet verbetering poortwachter. Met die wet wil de overheid het langdurig verzuim terug dringen, onder meer door werkgevers strikte reïntegratieverplichtingen op te leggen. Als ze daar niet aan voldoen kan het UWV een loonsanctie opleggen. Maar zegt Schurink: “Managers begrijpen misschien ook wat beter dat actief sturen op verzuim meerwaarde biedt. Het haalt mensen terug op de werkvloer en straalt naar je andere werknemers uit dat je human capital belangrijk vindt.”

Betere inzetbaarheid

Het kortlopend verzuim in de zorgsector bleef ook in 2013 dalen. In 2007 ging het op 5,05 procent. In 2013 verzuimde 4,45 procent van de medewerkers gedurende een kortere periode dan een jaar. Schurink denkt dat de cirisis en de daarmee gepaardgaande onzekere arbeidsmarkt belangrijke factoren zijn waardoor de inzetbaarheid groeit. “Mensen durven minder te verzuimen. Als er gereorganiseerd wordt ga je je niet ziek melden, want dan kom je misschien op de lijst met boventalligen te staan.”

Werkgevers kunnen het verzuim terugdringen door 'regie te pakken', zegt Schurink. “Stel bijvoorbeeld een interne benchmark op, zodat managers kunnen leren van elkaar.” Daarnaast is het van belang om de werkelijke oorzaak van het verzuim boven water te krijgen. Zeventig procent van het verzuim is niet ziektegerelateerd, zegt Schurink. “De vraag is hoe je het echte verhaal waarom iemand verzuimt boven water krijgt. Coaching van werknemer en leidinggevende zou daarbij kunnen helpen. Dan kun je helder krijgen of de oorzaak een conflict met de werkgever of een privé-probleem is.”

Besparingen mogelijk

Ondanks de verbeterde inzetbaarheid is er volgens Vernet nog veel verbetering mogelijk. Het totale verzuimcijfer van de gezondheidszorg ligt nog altijd op 4,91 procent. In de gehele Nederlandse economie gaat het om gemiddeld 3,8 procent.

Volgens Vernet zijn er dan ook nog grote besparingen te realiseren. Volgens de organisatie leidt iedere tiende procentpunt hogere inzetbaarheid, tot een besparing van veertig miljoen euro. Vernet schat de totale verzuimkosten in de zorgsector op 1.900 miljoen euro. Vernet baseert zich voor die bedragen op de eigen database waarin het de directe en indirecte kosten van verzuim verzamelt. Dan gaat het om loonkosten, vakantiekosten, vervangingskosten, kosten voor extra diensten van arbodienstverleners etc. (Daan Marselis)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top