ACTUEEL

Wajongers ontvangen te hoge uitkering

Ten minste 140.000 jonggehandicapten krijgen een hogere uitkering dan waar zij volgens de regels recht op hebben. Dit kost de overheid honderden miljoenen euro's extra per jaar. Dat meldt Trouw op basis van uitspraken van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Volgens Trouw wordt een groot deel van de 240 duizend jongeren met een Wajong-uitkering automatisch “volledig arbeidsongeschikt” verklaard, ongeacht de zwaarte van de handicap. Het probleem is dat de beoordelingssystematiek te weinig concreet is, zo stellen deskundigen in Trouw. De arbeidsdeskundigen kunnen daardoor bijna geen functies aandragen waarmee jongeren met een lichte aandoening het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.

Vanaf 2015 moet de nieuwe Participatiewet gelden, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor de gemeenten. Dan komt alleen wie echt volledig arbeidsongeschikt is nog in de Wajong terecht. Om de Participatiewet goed uit te voeren komen er nieuwe regels die het UWV in staat moeten stellen iemands arbeidsvermogen goed te beoordelen. Volgens deskundigen valt dan circa 70 procent van de Wajongers buiten de boot. Zij komen in de bijstand als ze geen werk vinden.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

jos

19 februari 2014

Daar kunnen de Wajongers niets aan doen!!! Het is niet de schuld van de Wajongers. En dat ze dan naar de bijstand vervallen is nu ongedaan gemaakt en terecht. Ze ontvangen 75% van het minimumloon omdat alles zoveel duurder is geworden en er steeds meer eigen bijdragen verwacht worden. En zeker met ziektekosten hebben ze veel enigenbijdragen en blijft er niet veel meer over om van te leven. Laten ze eerst maar werk maken van werk, de sociale werkplaatsen waar Wajongers (met een handicap) goed konden werken die gaan ze sluiten en blijft er niet veel meer voor deze doelgroep over. Heel erg jammer, ze willen wel maar alles wordt hun afgenomen. Denk is na hoe moeilijk het voor deze doelgroep is. Je weet het niet eerder dan als het je eigen kind maar zal zijn die ernstig chronisch ziek was.

Top