ACTUEEL

Lunet Zorg pakt wellness groots aan

Onder de naam Parc Vital ontwikkelt gehandicaptenzorgaanbieder Lunet Zorg een groot wellness- annex zorgcomplex.  Met de ontwikkeling van het wellness-park zijn enkele tientallen miljoenen euro gemoeid. De bouw moet begin 2011 van start gaan.

Draagvlak

De plannen voor Parc Vital voorzien ondermeer in een zelfstandig behandelcentrum (ZBC) voor verzekerbare zorg, een hotel met zo'n honderd kamers en een wellness-centrum. Met de ontwikkeling van een wellness-park wil Lunet Zorg de locatie Donksbergen in de gemeente Eersel revitaliseren. Doordat een flink aantal cliënten het instellingsterrein heeft verruild voor reguliere huisvesting is het draagvlak voor veel voorzieningen terug gelopen.  “Veel gehandicaptenorganisaties kijken in zo’n geval in eerste instantie naar de mogelijkheid om een gemengde woonwijk te ontwikkelen”, reageert bestuursvoorzitter Henri Plagge. “Dat was op deze locatie niet mogelijk omdat het terrein deel uitmaakt van de groene hoofdstructuur.”

Risico

De financiële inbreng van Lunet Zorg beperkt zich vooralsnog tot het inbrengen van grond. Voor de zomer kreeg Lunet Zorg van het College Sanering toestemming om circa 75 duizend vierkante meter voor een bedrag van 2,7 miljoen euro te verkopen aan de BV die de planontwikkeling voor haar rekening neemt.  De rolverdeling binnen de BV is zo dat projectontwikkelaar Land ’s-Heeren uit Veldhoven het benodigde kapitaal moet binnen brengen. Ook in een later stadium is het risico voor Lunet Zorg volgens Plagge beperkt. De exploitatie van de verschillende voorzieningen komt in handen van derde partijen. “Als Lunet Zorg al diensten verleent, dan doen we dat op zakelijke grondslag”, aldus Plagge.

Partners

Andere partners in het project zijn de gemeente Eersel en ROC Eindhoven. Via werk-leerprojecten gaan de ROC-leerlingen bij de verschillende voorzieningen in Parc Vital aan het werk. Als de voorgenomen bestemmingsplanwijziging niet op bezwaren stuit, start de bouw van Parc Vital begin 2011.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top