ACTUEEL

'Publicatie sterftecijfers belangrijke stap'

Ziekenhuizen moeten veel transparanter worden over de zorg die ze leveren, maar het openbaar maken van de sterftecijfers zaterdag is al een belangrijke stap. Deze cijfers zijn namelijk een belangrijke maat voor de kwaliteit van een ziekenhuis. Dat vindt adjunct-directeur Jacqueline Baardman van de patiëntenfederatie NPCF.

Alle ziekenhuizen moeten vanaf zaterdag verplicht een gestandaardiseerd sterftecijfer, de zogeheten HSMR, op de website publiceren. De HSMR geeft aan hoeveel een ziekenhuis afwijkt van de gemiddelde en verwachte sterfte. Het Erasmus MC in Rotterdam liet eerder weten dit niet te willen doen, maar publiceerde vrijdag alsnog een sterftecijfer gebaseerd op eigen berekeningen.

Bezwaar

Het Rotterdamse ziekenhuis heeft bezwaar tegen het publiceren van de HSMR. Volgens het Erasmus MC is op basis hiervan geen eerlijke vergelijking te maken, omdat er niet uit blijkt wat voor patiënten een ziekenhuis behandelt. Zo komen ernstig gevallen vaker in een academisch ziekenhuis terecht, wat invloed heeft op de sterfte.

Baardman wuift het bezwaar van het Erasmus MC weg. Het is volgens haar aan de ziekenhuizen om toelichting te verschaffen bij de cijfers. "Maak inzichtelijk waarom de sterftecijfers zo zijn", zegt Baardman. Volgens haar zijn veel patiënten kritisch genoeg om zich te verdiepen in alle informatie die er beschikbaar is. "Wij vinden dat je een patiënt serieus moet nemen", aldus Baardman. Bovendien brengen de cijfers ook misstanden aan het licht, zegt ze. "Als de sterftecijfers onverklaarbaar hoog zijn, dan is er echt een probleem", aldus de NPCF-adjunct.

De sterftecijfers zijn volgens Baardman slechts een stukje van de informatie waar patiënten recht op hebben. Voor verschillende aandoeningen wil de patiëntenfederatie onder andere boven water krijgen hoe vaak er per ziekenhuis wordt geopereerd, wat de resultaten daarvan zijn, of er complicaties optreden en of mensen van hun klachten af zijn. Voor de rughernia is dat inmiddels gelukt. "Er is nog een hoop te doen", aldus Baardman. (ANP)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Roland Bal

3 maart 2014

Beste Jacqueline,

transparantie is inderdaad een groot goed en er is nog veel te winnen in de wereld van de gezondheidszorg (en andere werelden) wat dat betreft. Laat de hsmr nu echter net een maat zijn die daar niet aan bijdraagt. De methodologische problemen met de hsmr zijn simpelweg te groot om ze als vergelijkende maat te hanteren. Ik neem aan dat je je in die literatuur hebt verdiept. Je veronderstelling dat individuele patienten vervolgens alle toelichtingen en uitleg gaan lezen en dat meenemen in hun keuze lijkt me eerlijk gezegd twijfelachtig. Bovendien lijkt het mij voor patienten belangrijker zich te richten op zinvolle informatie en zich goed voor te bereiden op wat ze willen van hun zorgverlener. in plaats van de aandacht te richten op methodologisch controversiele uitkomstmaten zou het mogelijk zinvoller zijn als de NPCF zich sterker richt op instrumenten die de positie van de patient in de spreekkamer versterken.

met vriendelijke groet,

Roland

Coebergh

3 maart 2014

Beste Jacqueline

zou het voor patienten niet veel interessanter zijn, wanneer het omgekeerde gebeurde: publiceer desnoods per kwartaal (in de winter wil je dan niet meer naar het ziekenhuis maar juist wel in de zomer als het och al half leeg staat) hoeveel mensen het ziekenhuis levend verlieten op het totaal van de opgenomenen. Als je alle polkliniekbezoekers eenmalig meeneemt, krijg je vast een getal als 997 tot 999 van de 1000 meegenomen. (dwz een drievoudig verhoogd risco is nog steeds verwaarloosbaar.
100 jaar geleden stond het ziekenhuis (Nosocomium uit het Grieks) in de volksmond trouwens bekend als ''nou zo kom je om'', hetgeen mensen ertoe bracht eigenlijk alleen naar het ziekenhuis te gaan als het niet meer ging van de pijn etc. In 9 van de 10 gevallen gingen de klachten vroeg of laat vanzelf over en de rijkeren stierven sowieso thuis. Toen was de zorg pas echt doelmatig.
Pas op dat u niet de Nederlandse ZorgAanwakkeraar wordt voor de meestal inferieure ziekenhuizen met een lage HSMR .

Jan Willem Coebergh

Jacqueline Baardman

4 maart 2014

Dag Roland en Jan Willem,

Patiëntenfederatie NPCF laat niet na zich te richten op middelen die nodig zijn voor een sterkere positie van patiënten in de spreekkamer. Tegelijk richten wij ons op meerdere onderwerpen, om de positie van de patiënt ook buiten de spreekkamer te versterken en bij te dragen en kwaliteitsverbetering in de zorg. Daar is onder andere openheid van informatie voor patiënten voor nodig. Zodat verschillen zichtbaar worden, kwaliteitsinformatie toegankelijk wordt en keuze-informatie voor handen komt. We zijn dit traject jaren geleden ingegaan, ook ten aanzien van de sterftecijfers. Anno 2014 beschikken we blijkbaar nog steeds niet over een eenduidige registratie en optimaal vergelijkbare/bruikbare cijfers. Betekent dat dat we nog tien jaar gaan afwachten of dat goed komt? Gelukkig niet. Wij zijn blij met de verplichting voor ziekenhuizen om de sterftecijfers openbaar te maken en leveren onze bijdrage door de informatie voor patiënten toegankelijk te maken en te duiden. Eindelijk bewegen we in de goede richting, en komen we dichterbij het realiseren van de doelstelling komen die ons allemaal aan gaat: de zorg beter maken.

Top