ACTUEEL

Mantelzorgers mobiliseren hun stem

Bijna negen van de tien mantelzorgers zegt te zullen gaan stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart. Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo, de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg.

Dit blijkt uit een peiling van het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo, de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Mezzo noemt het opvallend dat 89 procent van de ondervraagde mantelzorgers aangeeft te zullen gaan stemmen. Dat is ruim boven de verwachte landelijke opkomst van de stemgerechtigden. 67 Procent laat het thema mantelzorg sterk meewegen in zijn stemkeuze bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Ontevreden

Mantelzorgers willen dat gemeenten meer moeite gaan doen om mantelzorgers te betrekken bij de toewijzing van de zorg aan degene die zij ondersteunen. Ook zouden gemeenten meer moeten doen om de groeiende druk op mantelzorgers te verlichten. Van de ruim 450 respondenten is slechts 16 procent tevreden over de aandacht van de WMO-consulent voor de positie van de mantelzorger. Bijna vier op de tien mantelzorgers (38 procent)  geven aan geen contact te hebben gehad met het Wmo-loket, 36 procent is ontevreden.

Regie

De resultaten van de peiling sterken Mezzo in haar mening dat mantelzorgers altijd uitgenodigd moeten worden voor het keukentafelgesprek. Ook  zou de inbreng en vraag van mantelzorgers centraal moeten staan bij het maken van gemeentelijke mantelzorgbeleid. Uitgangspunt is dat mantelzorgers zelf de regie houden en keuzemogelijkheden hebben. Bovendien zouden mantelzorgers een beroep moeten kunnen doen op onafhankelijke ondersteuning voor de mantelzorger en cliënt.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top