ACTUEEL

Noordelijke ziekenhuizen weigeren gesprek over regioplan SEH

Noordelijke ziekenhuizen weigeren gesprek over regioplan SEH

Negen ziekenhuizen in Noord-Nederland uiten kritiek op het Regioplan Spoedeisende Zorg Noord-Nederland waarmee Zorgverzekeraars Nederland (ZN) de spoedeisende hulp in de regio wil reorganiseren. Ze weigeren individueel in gesprek te gaan met ZN of een zorgverzekeraar over de uitvoering van het plan.

Het regioplan biedt “onvoldoende grond om hals over kop besluiten met vergaande implicaties te nemen”. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek in opdracht van noordelijke ziekenhuizen naar aanleiding van het regioplan.

“Iedereen in het Noorden heeft belang bij goede medische zorg die in het geval van nood binnen handbereik is. Het door ZN gepresenteerde regioplan alleen biedt daar geen goede basis voor”, zo luidt een van de punten van kritiek. Dit komt doordat een probleemanalyse ontbreekt. Ook wordt niet duidelijk wat de zorgverzekeraars willen bereiken met hun plannen, stellen de onderzoekers. Daarnaast levert het regioplan “geen bewijs dat de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verbeteren”. Dit weerhoudt de ziekenhuizen om nu besluiten met vergaande implicaties te nemen.

Meer tijd

De ziekenhuizen willen meer tijd om over een andere inrichting van acute neurologische, cardiologische en vaatchirurgische zorg na de denken. Volgens de onderzoekers is deze tijd er ook “want er is nu geen urgent kwaliteitsprobleem dat moet worden opgelost”. Deze uitkomst wordt volgens de ziekenhuizen onderschreven door de Zorgbelang-organisaties en de huisartsenkoepels in Groningen. De ziekenhuizen zijn daarom vooralsnog niet van plan één-op-één gesprekken aan te gaan met ZN of een delegatie van ZN.

Gezamenlijke gesprekken

Daarnaast moeten ook de patiëntenorganisaties en huisartsen bij de besprekingen worden betrokken. “De uitvoering van het plan heeft consequenties voor patiënten, huisartsen en de betrokken ziekenhuizen. Maar deze belanghebbenden en betrokkenen hebben niet aan tafel gezeten bij de totstandkoming van deze plannen”, stellen de ziekenhuizen in een gezamenlijke persverklaring. De Friesland, een van de leidende zorgverzekeraars in het Noorden, gaat er van uit dat de geplande gesprekken gewoon doorgaan, zegt een woordvoerster desgevraagd tegen Skipr.

Aanlooptraject

“De kwaliteitsvisie Spoedeisende zorg van ZN is de basis waarmee zorgverzekeraars in de regio de plannen hebben opgespeld en de gesprekken zijn aangegaan”, zegt ZN-woordvoerder Wouter Kniest tegen Skipr. Bij de totstandkoming van de kwaliteitsvisie heeft ZN iedereen betrokken, zegt Kniest. Zo is de kwaliteitsvisie afgestemd met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ook is de route die bewandeld wordt al in een eerder stadium afgesproken in het hoofdlijnenakkoord dat tussen VWS, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is gesloten. “Het is nu aan de zorgverzekeraars. Zij moeten samen met de ziekenhuizen kijken hoe ze het gaan invullen”, aldus de ZN-woordvoerder.

Onderzoek noordelijke ziekenhuizen

Het onderzoek is uitgevoerd door Twynstra Gudde in opdracht van Antonius Ziekenhuis (Sneek), Martini Ziekenhuis (Groningen), Medisch Centrum Leeuwarden, Ziekenhuis Nij Smellinghe (Drachten), Ziekenhuis De Sionsberg (Dokkum), Ziekenhuis Tjongerschans (Heerenveen), Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Zorggroep Leveste Middenveld (Scheper Ziekenhuis Emmen, Ziekenhuis Bethesda Hoogeveen en Refaja Ziekenhuis Stadskanaal).

11 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

13 maart 2014

En terecht dat ze dit weigeren. In tegenstelling tot de grote huilende menigte in Zoetermeer die zelfs lopen te klagen als ze maar 15 minuten moeten rijden heeft de noordelijke populatie wel degelijk een probleem als SEH's hier verdwijnen.

Anoniem

13 maart 2014

U bent er weer als de kippen bij om bij elke discussie over ZN Zoetermeer in een kwaad daglicht te stellen. Waar komt deze diepgewortelde frustratie toch vandaan? Wat is er gebeurd in het verleden dat u zo onprofessioneel uw gram moet halen?

Anoniem

13 maart 2014

Het maakt toch wel verschil hoe ver je van een SEH woont.
SEH moet toch zo snel als mogelijk worden verleend.
Dan is 10min. rijden toch beter dan 40min?

Jaap van den Heuvel

14 maart 2014

Het communisme heeft van oudsher sterke wortels in het noorden des lands. In dat opzicht is het een slimme zet geweest van de verzekeraars om een centraal geleide planeconomie voor de zorg daar als eerste te willen introduceren. Jammer dat er met onbelangrijke details als het belang van de patient roet in dit olichargische feestmaal wordt gestrooid.

Jaap van de Heuvel

14 maart 2014

En uiteraard complimenten aan de collegae in het noorden. Het loopt alleen helaas vaak erg slecht af met dissidenten. Sterkte dus.

Hans Feenstra

14 maart 2014

Dag Jaap, dank voor de support. Alleen, wij voelen ons geen dissident, integendeel. Met zorg belang uit de drie noordelijke provincies en de huisartsen willen we samen met de verzekeraars een plan waar wèl over is nagedacht en dat wèl voordelen voor patiënt en voor de doelmatigheid oplevert. In tegenstelling tot het voorliggende plan. En las je dat vindt met elkaar moet je daar ook iets mee lijkt me

DGo

14 maart 2014

Beste Hans, sinds je geen directeur meer bent van De Friesland maar bestuurder van een mooi ziekenhuis spreek je weer zuivere taal.

Dwing ZN en de zorgverzekeraars op basis van relevante onderwerpen het gesprek aan te gaan! Zolang ze dat niet doen houden jullie in het Noorden gewoon jullie poot stijf.

Peer Goudswaard

14 maart 2014

Het grappige (of treurige?) is dat de professionals (inclusief die van het UMCG) in de drie noordelijke provincies, op de werkvloer allang bezig zijn om het voor de patient in de praktijk en inhoudelijk goed te regelen. Jammer dat politiek, besturen van Verzekeraars, Ziekenhuizen etc geld en hun EGO's verwarren met patienten belang en het ECO systeem verstoren en niet faciliteren.

Anoniem

14 maart 2014

ZN ga door met de plannen, met de huisartsen erbij kunnen wel degelijk veranderingen op gang gebracht worden. Het moet anders en het wordt anders

De Kousemaeker

14 maart 2014

Een dappere en terechte actie van de ziekenhuizen.
Los van de noodzaak om wegens bedrijfseconomische redenen kosten te reduceren, zou het van slecht bestuurschap getuigen als de ziekenhuizen hiermee zouden instemmen.
Indien je dit regionaal wilt bewerkstelligen dient dit idd in onderling overleg en met een juiste overgangsperiode te worden bewerkstelligd. Zo niet dan komt de continuiteit van de ziekenhuizen en de zorg in de regio in gevaar. Je kan de Seh en IC zorg niet los zien van de overige zorg, dus eenzijdige oplegging door verzekeraar toont ook weinig besef van de samenhang in de tweedelijns zorg en de opbouw van de huidige budgetafhankelijkheden in de tweedelijnszorg door de zorgverzekeraar.

Booij

14 april 2014

Bethesda te Hoogeveen wordt onterecht genoemd in dit artikel. Hoogeveen valt voor ROAZ onder Zwolle. Overigens is het ZLM-bestuur al behoorlijk bezig met concentratie te Emmen. Dit tot ongenoegen van de Hoogeveense patiënten. Menigeen heeft in het medisch dossier laten optekenen voor behandelingen welke niet in Bethesda kunnen worden ontvangen deze in Zwolle te willen ontvangen en niet in Emmen of Stadskanaal.

Top