ACTUEEL

ZN maakt werk van concentratie specialistische SEH

ZN maakt werk van concentratie specialistische SEH

Zorgverzekeraars willen de complexe spoedeisende zorg concentreren in minder ziekenhuizen. Het aantal SEH’s en huisartsenposten voor basiszorg blijft hetzelfde. De herinrichting moet de komende jaren geleidelijk gestalte krijgen via de zorginkoop. Dit heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) dinsdag bekend gemaakt tijdens de presentatie van de Kwaliteitsvisie Spoedeisende zorg.

De visie borduurt voort op wat ZN eerder al bekendmaakte, de concentratie van complexe spoedeisende zorg. Deze verbetert volgens ZN niet alleen de kwaliteit, maar maakt de zorg ook doelmatiger. Spoedeisende basiszorg zou in alle ziekenhuizen behouden moeten blijven. Hiermee komt ZN terug op uitlatingen in 2011 dat Nederland kan volstaan met de helft aan SEH afdelingen. De spoedeisende basiszorg moet dicht bij de burgers beschikbaar zijn, in de vorm van geïntegreerde eerste hulpafdelingen en huisartsenposten, stelt ZN.

Gespecialiseerde spoedeisende zorg

De focus van de kwaliteitsvisie ligt echter specifiek op de gespecialiseerde spoedeisende zorg die op de operatiekamer of IC plaatsvindt. Bij de complexe spoedzorg moet de patiënt snel in een gespecialiseerd ziekenhuis terechtkomen voor een adequate behandeling door een ervaren team, stellen de zorgverzekeraars. Dit verhoogt de kans op overleven en verlaagt het risico op blijvende beperkingen. ZN stelt dit op basis van op internationale studies en literatuur.

In gesprek

De kern van de aanpak van verzekeraars is complexe spoedeisende zorg meer te concentreren bij minder ziekenhuizen. De zorgverzekeraars willen dit bereiken via de zorginkoop en gesprekken met ziekenhuizen. Zij werken gezamenlijk aan de implementatie die per regio wordt aangepakt. "Spoedzorg laat zich niet lenen tot marktwerking, zegt ZN-directeur Pieter Hasekamp. "Dit verbeteren en organiseren moet in gezamenlijkheid gebeuren, op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader." Hasekamp benadrukt dat bij de totstandkoming van de visie ook de stakeholders betrokken zijn geweest."

Ziekenhuizen

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) noemt het rapport van ZN "behulpzaam bij lokale onderhandelingen". “Acute zorg moet in de regio worden georganiseerd in overleg tussen de individuele ziekenhuizen en zorgverzekeraars”, stelt NVZ-directeur Margot van der Starre maandag in haar blog 'Ook bij haastige spoed is innoveren goed' op Skipr. Zij zegt: “De SEH is nu nog de poort voor één ziekenhuis, maar zou dit ook voor meerdere ziekenhuizen kunnen zijn. Zo’n gecombineerde SEH zou als aparte rechtspersoon kunnen functioneren, bijvoorbeeld in de vorm van een joint venture van de deelnemende ziekenhuizen.” De NVZ maakt een kanttekening dat de kosten voor de verbetering van de spoedeisende zorg in het rapport niet zijn doorgerekend. Van der Starre: "Het kan niet zo zijn dat het ziekenhuislandschap nu ineens een ingrijpende verandering te wachten staat. Want dat zou kapitaalsvernietiging zijn zonder dat de kwaliteitswinst duidelijk is."

Kwaliteit

In de kwaliteitsvisie staan de uitgangspunten voor een ideale situatie. Hoe dit in de praktijk wordt ingevuld wordt per regio bekeken en is afhankelijk van de situatie. De zorgverzekeraars gaan de komende maanden de gesprekken met de ziekenhuizen aan en verwachten dat in de komende maanden per regio een plaatje zal ontstaan van de nieuwe zorginfrastructuur.

De visie is tot stand gekomen op basis van richtlijnen van de beroepsgroepen, relevante rapporten, wetenschappelijke literatuur en (inter)nationale indicatoren. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vervolgens professionals, wetenschappelijke verenigingen van specialisten en andere stakeholders, zoals ziekenhuizen (NVZ), academische ziekenhuizen (NFU), medisch specialisten (OMS) en patiëntenorganisatie NPCF naar hun visie gevraagd.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top