Finance

Complex bekostigingssysteem dupeert ziekenhuizen

Complex bekostigingssysteem dupeert ziekenhuizen

Accountants moeten de jaarrekeningen van ziekenhuizen en universitaire medische centra over 2013 niet goedkeuren. Dat stelt beroepsorganisatie van accountants NBA in een aanwijzing, een zogenaamde 'Alert', aan haar leden.

Door onder meer de toegenomen complexiteit van het bekostigingssysteem kunnen ziekenhuizen niet met zekerheid hun omzet bepalen, waardoor accountants ook geen sluitende controle kunnen uitvoeren. In een brandbrief aan de minister van VWS wees de NBA in december 2012 al op dreigende onzekerheden bij de jaarrekeningen.

Open normen

De NBA noemt in de Alert aan haar leden onder meer de “open normen die gedurende en na afloop van het boekjaar door de regelgever met terugwerkende kracht nader zijn geduid”. Het achteraf duiden van regels kan volgens de accountants leiden tot fouten en onzekerheden. Daarbij stellen de accountants dat het met terugwerkende kracht volledig voldoen aan achteraf vastgestelde nadere duidingen in veel gevallen onmogelijk is. De interne organisatie was hier niet op ingericht en/of data-analyse achteraf is niet altijd mogelijk is. “Waar herstel niet mogelijk is, zullen ziekenhuizen en UMC’s de gevolgen van het niet (kunnen) voldoen van de ziekenhuizen en UMC’s aan de registratie- en declaratieregels moeten inschatten. Als gevolg hiervan bestaat onzekerheid over de omzetverantwoording voor het ziekenhuis die ook leidt tot een onzekerheid in de controle van de accountant”, meldt de NBA in haar Alert.

Geen eenduidige normstelling

Een ander kritiekpunt van de NBA is het ontbreken van eenduidige normstelling. “Op dit moment zijn de normen voor misbruik en oneigenlijk gebruik niet geconcretiseerd, waardoor een instelling de registratie niet op deze elementen kan toetsen. Dit betekent dat verzekeraars en toezichthouders declaraties met terugwerkende kracht over de afgelopen 5 jaar kunnen controleren. Dit gebeurt in de praktijk ook, stellen de accountants. Hierdoor bestaat er “een verhoogd risico” dat normen voor misbruik en oneigenlijk gebruik in de toekomst worden vastgesteld en dan met terugwerkende kracht effect kunnen hebben op de juistheid van de declaraties in 2013 (en eerder). “De instellingen kunnen geen gefundeerde inschatting maken van de omvang van declaraties die later als oneigenlijk worden aangemerkt; evenmin kan een controle op dit aspect worden uitgevoerd.”

Extra controles

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de DBC-systematiek, spreekt tegen dat ze regels met terugwerkende kracht verandert. “Dat is absoluut onwaar”, zegt woordvoerster Hanneke Miedema tegen Skipr. “Wel is het zo dat we extra zijn gaan controleren. Als gemaakte fouten aan het licht komen en worden gecorrigeerd, kan het voorkomen dat een goedgekeurde jaarrekening toch fouten blijkt te bevatten. Dit moet niet worden uitgelegd als dat de NZa achteraf regels heeft gewijzigd.”

Zij verwijst hierbij naar de problematiek bij het St Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Het ziekenhuis kreeg eerder dit jaar een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd door de NZa vanwege foute declaraties. Uit het onderzoek van de NZa bleek bijvoorbeeld dat voor patiënten die langer dan 2 uur in het ziekenhuis waren soms ten onrechte een hele dag verpleging in rekening werd gebracht. Ook bracht het ziekenhuis een spiraaltje in rekening bij zorgverzekeraars voor patiënten die dat al hadden betaald bij de apotheek.

“Oorzaak van de foute declaraties was mety name de complexe regelgeving. Er was geen sprake van verwijtbaarheid Dat concludeerde de onderzoekscommissie Bruggeman.”, zegt Wouter van der Horst, woordvoerder van de Nederlandse Verenging van Ziekenhuizen (NVZ). “Alle ziekenhuizen kampen met deze problematiek.”

Gevolgen

Wanneer de jaarrekening van ziekenhuizen niet wordt goedgekeurd, kan dat gevolgen hebben voor de relatie met banken, bijvoorbeeld wanneer het gaat om afspraken over leningen en rente. Een niet goedgekeurde jaarrekening brengt risico met zich mee, aldus de NVZ en de NZa. Daarnaast gebruiken zorgverzekeraars de jaarrekening voor het vereveningsonderzoek.

Complexiteit

Yvonne van Rooy, voorzitter van de NVZ hekelde de complexiteit van het bekostigingssystematiek al eerder. Het groeiende aantal regels en veranderingen daarin maken de financiering in ziekenhuiszorg “onnodig complex”, zei zij in november in een reactie op het rapport dat de Algemene Rekenkamer publiceerde.

De Algemene Rekenkamer constateert in het rapport 'Transparantie ziekenhuisuitgaven', dat 28 oktober is verschenen, dat niemand goed zicht heeft  op de geldstromen van en naar ziekenhuizen. Daarom is het onduidelijk of zorg terecht is geleverd en of die zorg op de juiste manier is gefactureerd en verantwoord.

(ANP /Skipr)

3 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

24 maart 2014

#Miedema, hoe kom je bij je bewering dat het niet waar is? Liegt u nu moedwillig of heeft u een gebrek aan kennis? Nieuwe normen en regels extrapoleren op oude declaraties is aan de orde van de dag. Er lopen thans een aantal rechtszaken tegen verzekeraars die deze verachtelijke praktijken in het kader van. "Het nieuwe verdienen" (lees zorgverleners plukken), toe menen te mogen passen. Marktmeester u doet uw werk niet goed!

MRF

24 maart 2014

De regels worden misschien niet achteraf aangepast, maar de interpretatie van die regels wel.
Wij maken dit helaas regelmatig mee. En toevallig wordt die interpretatie van de regels altijd in het nadeel van de zorgaanbieder aangepast. Wat in het ene jaar met eer en geweten is gedeclareerd en volledig aan de toen geldende interpretatie voldeed, kan inderdaad twee of drie jaar later opeens worden aangemerkt als "verkeerde interpretatie" van de regels met terugbetaling als gevolg.
Zo kan je geen zaken doen.
Dit is een bizar proces dat moet worden gestopt door de overheid. Het lijkt mij veel verstandiger als we de controle loop veel korter houden - bv een half jaar tot een jaar na declaratie. Alleen bij aantoonbare fraude zou je dan nog langer terug moeten kunnen corrigeren.

Anoniem

24 maart 2014

In dit artikel staat ten onrechte dat er in het onderzoeksrapport Bruggeman zou staan dat er geen sprake is van verwijtbaarheid. Het rapport bevat wel degelijk conclusies die het St. Antonius aan te rekeken zijn, maar de complexe regelgeving is een verzachtende omstandigheid. Verwijtbaarheid is een 'sine qua non' voor een boetemaatregel. Als er geen sprake zou zijn van verwijtbaarheid, is het niet mogelijk om een boete op te leggen.

Top