ACTUEEL

Accountants houden twijfels over jaarrekening

Accountants zullen over de jaarrekeningen 2012 van veel ziekenhuizen een controleverklaring met beperking afgeven. Dat stelt de beroepsorganisatie van accountants NBA naar aanleiding van de voortdurende onduidelijkheid over de financiële jaarverantwoording.

Een dergelijke verklaring moet worden afgegeven als accountants de juistheid en volledigheid van een deel van de bedragen in de jaarrekening niet kunnen vaststellen, zo meldt de NBA. Voor de ziekenhuizen kan het voorbehoud financiële consequenties hebben, aangezien zorgverzekeraars en banken op basis hiervan declaraties en financieringen kunnen herzien.

Geen goedkeuring

De NBA schreef medio december een brandbrief aan de minister van VWS om aandacht te vragen voor onzekerheden rond de verantwoording van ziekenhuizen. Door een combinatie van factoren, zoals het invoeren een nieuwe financieringssystematiek met bijbehorende IT-applicatie en nieuwe contractvormen, konden accountants de jaarrekening niet goedkeuren, waarschuwde de NBA.

Handreiking

De afgelopen weken zijn er stappen gezet om helderheid te scheppen rond de jaarverantwoording. Zo hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)  en de Nederlandse Federatie van Universitaire medische centra (NFU) een uniforme handreiking opgesteld, die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is goedgekeurd. Daarmee zijn de door de NBA genoemde onduidelijkheden in de regelgeving weggenomen.

Grouper

Daarnaast is er een onderzoek verschenen van accountantsbureau Deloitte naar het functioneren van het nieuwe landelijke factureringssysteem gebaseerd op DOT-zorgproducten. Hieruit blijkt dat het automatisch afleiden van zorgproducten door de zogeheten grouper naar behoren functioneert. Ook laat het onderzoek zien welke stappen er nodig zijn om vast te stellen of facturen juist, rechtmatig en volledig zijn.

Normen

NBA-voorzitter Huub Wieleman is positief over al deze inspanningen, maar “daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost voor de jaarrekeningcontroles over 2012”. “Niet alle individuele ziekenhuizen voldoen al aan de gestelde normen”, aldus Wieleman. Daarom moeten accountants volgens Wieleman per ziekenhuis scherp controleren welke onzekerheden of fouten er resteren en welke consequenties die hebben voor de controleverklaringen.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top