ACTUEEL

Frequente bezoeker brengt zorg uit balans

Frequente bezoeker brengt zorg uit balans

Frequente bezoekers van de huisarts maken zowel in de eerste als de tweede lijn tot circa drie keer meer zorgkosten dan gemiddelde patiënten. Deze extra kosten zijn maar te delen terug te voeren op medische aandoeningen en de sociale problemen van de patiënt.

Dat constateren onderzoekers van het AMC, UMC Utrecht en VUmc in een gezamenlijk onderzoek dat is opgenomen in het Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde (NTvG). Het is al langer bekend dat huisartsen een onevenredig groot deel van hun tijd besteden aan een relatief kleine groep patiënten die de praktijk frequent bezoekt. Gemeten over een jaar zijn dergelijk frequente bezoekers verantwoordelijk voor 39 procent van alle directe, persoonlijke contacten met de huisarts. Langdurige frequente bezoekers vormen 1,6 procent van het patiëntenbestand, maar zijn goed voor  8 procent van de directe contacten.

Correctie

De onderzoekers becijferen dat de ongecorrigeerde gemiddelde uitgaven in drie voor niet-frequente bezoekers ruim vijfduizend euro bedragen tegen bij zestienduizend euro voor frequente bezoekers. Ook na correctie blijven de zorgkosten voor frequente bezoekers buiten proportioneel hoog. Na correctie op geslacht, leeftijd, etniciteit en aandoeningen als diabetes en hart en vaatziekten zijn maken frequente bezoekers 1200 tot 4000 euro meer zorgkosten. Daarbij constateren de onderzoekers de kostendisbalans groter  wordt naarmate het frequente bezoek langer duurt.

Volgens de onderzoekers zijn de hoge kosten maar ten dele terug te voeren op de medische conditie van de frequente bezoekers. Weliswaar hebben ze meestal meerdere – gewoonlijk chronische – somatische en psychiatrische aandoeningen, veelal gecombineerd met sociale problemen, deze kenmerken verklaren de hoge zorgkosten maar ten dele.

Fixatie

De onderzoekers wijzen ook op de kenmerken en werkstijl van de huisarts. Zo kan het volgens de onderzoekers zijn dat huisartsen bepaalde kwalen over het hoofd zien. Ook van belang is de patiënt-arts interactie. Op grond hiervan kunnen frequente bezoekers artsen ‘triggeren’ tot het doen van meer verrichtingen. Deze ‘somatische fixatie’ kan zelfs zover gaan dat ziektegedrag van generatie op generatie wordt doorgegeven als een vorm van aangeleerd gedrag.

De onderzoekers adviseren om meer werk te maken van het opsporen en behandelen van aandoeningen die aan frequent bezoek ten grondslag liggen. Dit kan zowel een betere kwaliteit van leven voor de patiënt opleveren als lagere zorgkosten.

10 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

28 maart 2014

Qt: 'Deze ‘somatische fixatie’ kan zelfs zover gaan dat ziektegedrag van generatie op generatie wordt doorgegeven als een vorm van aangeleerd gedrag'.

Wat een dom 'onderzoek' Moet eerst niet het IQ van de onderzoekers pmder de loupe?

Anoniem

30 maart 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 31-03-2014 07:41.

Anoniem

31 maart 2014

Wordt hier niet vergeten dat we verplicht zijn elke keer terug te keren naar huisarts voor verwijzing indien eerdereverwijzing niks oplevert.....

Hus

31 maart 2014

De kop van het artikel is vreemd gezien de inhoud van het onderzoek. De zorg en zeker de 1e lijn is in balans als ze in gesprek is met de samenleving, het financieringsmodel geeft de disbalans.

Truus

31 maart 2014

Goed lezen is in dit geval erg,belangrijk de tekst tot je nemen en verwerken ook!

Mauk van Heemstra - ZorgSteedsBeter

31 maart 2014

We hadden toch als definitie van gezondheid 'fysiek, sociaal en psychisch welbevinden'?

Waarom beperken de onderzoekers zich dan tot de medische aspecten?

De andere behoren ook tot de arts! En ja, die zijn inderdaad niet geheel terug te voeren op de medische conditie van de frequente bezoekers. Inderdaad hebben ze meestal meerdere – gewoonlijk chronische – somatische en psychiatrische aandoeningen, veelal gecombineerd met sociale problemen en zij verdienen die aandacht en zorg!

Een andere vraag is of je daar handiger mee om kunt gaan, om de kosten alsnog te beperken. Maar ze ontkennen waren we toch aan voorbij?

Anoniem

31 maart 2014

"De onderzoekers adviseren om meer werk te maken van het opsporen en behandelen van aandoeningen die aan frequent bezoek ten grondslag liggen. Dit kan zowel een betere kwaliteit van leven voor de patiënt opleveren als lagere zorgkosten."


Ben benieuwd hoe extra onderzoek en meer behandelen tot kostenreductie gaat leiden. Want dat is natuurlijk beter dan dat de patient "artsen 'triggert' tot extra verrichtingen (lees: onderzoek) wat is het verschil?
En aandacht voor de patient IS kwaliteit voor de patient. Fijn advies.Elke de Quay - Beter in Gesprek

31 maart 2014

Hoe kort en bondig het onderzoek hier beschreven wordt, des te nieuwsgieriger word ik naar het hele verslag ervan. En dan vooral op de leerpunten die we er uit kunnen halen.

Op het gebied van communicatie, samenwerking: dialooggestuurde zorg én op het terrein van patienteneducatie zullen hier heel wat lessen uit te halen zijn. Ik zou graag mee denken, want wat een mooie uitdaging zou het zijn!

f. hurts

31 maart 2014

Het is natuurlijk verleidelijk naar de 'heavy users' te kijken, maar die zijn er in elke 'normaalverdeling'. Het beeld zou waarschijnlijk genuanceerder uitpakken als ertegenover wordt geplaatst hoeveel 'light users' of zelfs 'non users' (ingeschreven patiënten die nooit komen) de huisarts heeft. Is dit niet het lot van alle dienstverleners dat sommige klanten meer aandacht vragen (dus duurder zijn) dan andere?

Fatima

31 maart 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 31-03-2014 16:27.

Top