ACTUEEL

VvAA strijdt voor behoud vrije artsenkeuze

Het fundamentele recht om als Nederlandse burger zelf te kunnen kiezen voor een zorgverlener, moet gewaarborgd blijven. De VvAA, ledenorganisatie voor zorgprofessionals, heeft de Tweede Kamer in een brief opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen om dit recht te blijven borgen.

De VvAA reageert hiermee op een recente publicatie van de Nederlandse Zorgautoriteit. In de ‘Monitor Zorginkoop’ pleit de NZa voor afschaffing van de vrije artsenkeuze. Dan beslist de zorgverzekeraar in plaats van de patiënt naar welke welke zorgverlener of instelling de verzekerde gaat. De VvAA hekelt dit advies. “Volgens de toezichthouder wordt effectieve zorginkoop belemmerd door de wettelijke bepaling waarin de vrije artsenkeuze voor alle verzekerden is gegarandeerd. En dat, terwijl deze bepaling expliciet in de wet is opgenomen op advies van patiënten- en consumentenorganisaties”, schrijft de VvAA in een persverklaring. Patiënten moeten volgens de beroepsvereniging zelf kunnen kiezen naar welke arts ze willen gaan.

Honderd euro besparen

Edwin Brugman, directeur VvAA Kennismanagement en Netwerken: “De NZa stelt - overigens niet onderbouwd - dat het ook goed is voor de verzekerde om de vrije artsenkeuze af te schaffen. Volgens de NZa daalt de premie na afschaffing met 100 euro per jaar per Nederlandse consument. De nadelen die gepaard gaan met afschaffing worden echter niet in beeld gebracht. Terwijl een zorgvuldige toezichthouder - die handelt in het belang van de consument - dat uiteraard wel hoort te doen.”

Wegvallen keuzevrijheid

Brugman: “Vanzelfsprekend zijn alle partijen ervoor verantwoordelijk dat de zorg betaalbaar blijft. Wij verzetten ons evenwel tegen het beeld dat nu wordt geschetst. Dat beeld is: afschaffing van artikel 13 is de oplossing om de (groei van de) zorgkosten te beperken. Met de boodschap dat dit 100 euro per jaar per persoon scheelt en zonder de duiding wat daar tegenover staat, namelijk het wegvallen van de vrijheid voor het kiezen van de eigen zorgverlener, krijgen patiënten en consumenten een volstrekt verkeerd beeld voorgeschoteld.”

Petities

Behalve een brief aan Tweede Kamerleden, heeft de VvAA haar leden opgeroepen een petitie te tekenen tegen dit voorstel. Daarnaast roept de VvAA haar leden op om patiënten te mobiliseren hetzelfde te doen via Facebook: https://www.facebook.com/redpatient.

Hartpatiënten Nederland heeft ook woedend gereageerd op de publicatie van de NZa. "De NZa is op de schoot gaan zitten van Zorgverzekeraars Nederland door te beweren dat een vrije artsenkeuze een effectieve zorginkoop belemmert". Dat stelt de patiëntenvereniging in een persverklaring.

De VvAA is een ledenorganisatie van ruim 110.000 medici, paramedici, studenten en zorginstellingen.

8 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

16 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 16-04-2014 13:21.

Anoniem

16 april 2014

Skipr heeft deze reactie verwijderd.
Skipr stelt als voorwaarde aan reacties op deze website: u reageert op de inhoud van het betreffende bericht of blog.
Niet op andere onderwerpen of publicaties van derden. Aanvallen op personen, diskwalificaties en kwetsende reacties verwijderen we zonder overleg.
Hinderlijk achtervolgen van personen staan wij niet toe. Voor wie volhardt in het plaatsen van beschuldigingen, sluit Skipr de toegang tot de reactiemogelijkheid af.


Dit bericht is bewerkt door de beheerder op 16-04-2014 13:21.

henksen

16 april 2014

En de VVD probeert het nu door te drukken als wisselgeld voor het extra geld voor de langdurige zorg. De VVD is een partij voor de lobbyisten, samen met hun partijblad de Telegraaf. Ze werken allemaal voor ZN. Degene die in de zorg werkt en nu nog VVD stemt heeft het echt niet begrepen.

Wim van der Meeren

17 april 2014

Wat een vreemd debat! De vrije artsenkeuze wordt hier vooral door de aanbieders als iets heel principieels gezien.
Feitelijk moeten patiënten veelal bij doorverwijzing het advies van hun huisarts volgen, die ook niet veel weet over de kwaliteit van de betrokken specialist. Weinig keuze, want hij kent er maar een paar.
Hier wordt echt een karikatuur gepresenteerd door de Vereniging voor Arts en Auto.
CZ heeft met de start van selectieve contractering ( geen contract bij te weinig ervaring met borstkankerzorg) ook veel van dit soort verwijten gehad. Gelukkig heeft die "steen in de vijver" heel goed gewerkt: meer concentratie en meer kwaliteit.
Het verwijt dat het uitsluitend om geld gaat is hiermee ook gepareerd : geld is belangrijk, maar het start bij kwaliteit.
Maar natuurlijk, er zijn belangen. Mocht het inderdaad 1miljard opleveren, dan betekent dat minder banen voor aanbieders.

Koolen-Goossens

17 april 2014

Beste dhr van der Meeren, Als zorgaanbieder maar ook als patiënt en klant van een zorgverzekeraar bekijk ik artikel 13 heel grondig. De reikwijdte van het aanpassen van art. 13 is enorm en zal grote gevolgen hebben voor ieder in Nederland. Dat u met selectie betere zorg inkoopt is in ieder geval bij paramedici momenteel een farce. Het niet accepteren van een slecht aanbod betekent voor u misschien inkopen op kwaliteit maar zegt meer over wat u over heeft voor uw klanten. Nagenoeg ieder in Nederland is ingeschreven bij een huisarts en heeft daardoor rol van patiënt ( terwijl ik zorgverzekeraars graag hoor spreken over klanten die weinig premie willen betalen) maar men weet veelal niet welke zorg in toekomst nodig zal zijn en dus ook niet hoe men polis of verzekeraar moet kiezen. Iedereen aan de restitutie is een enorme financiële belasting voor velen. Het doet me zeer spijt dat u als zorgverzekeraar de consequenties niet duidelijker voorspiegelt aan uw verzekerden. In voorlichting merk ik als zorgverlener bent u al geenszins sterk. Als zorgverlener kan ik volgend jaar bijna niet anders dan elk aanbod accepteren wat u mij als logopedist gaat bieden. De bijbetalingen van de patiënten zullen dan enorm zijn , ongeacht of het basiszorg is. Of ik teer vreselijk in en kan niet meer in staan voor de kwaliteit die ik bied. waarom is er een NZa en waarom zijn er kostenonderzoeken? Om ons weg te zetten als profiteurs van onze patiënten? De uitzending van EenVandaag hoop ik dat velen bekijken in de rol van klant ZV, patiënt, verzekeraar, politicus en aanbieder. Fraude en slechte zorg dienen aangepakt te worden. Daar mag in geïnvesteerd worden. Zodat ik als klant weet dat u daarnaar kijkt. Steeds aangeven dat niet naar kwaliteit gekeken kan worden is tegenwoordig met alle transparantie en kwaliteitsregisters een zwaktebod van uw kant. Ik vraag u als zorgverzekeraar daar geld aan te spenderen en minder aan reclame of overhead. Investeer in kwaliteit van zorgaanbieders. Zij zijn er voor uw klanten.

Anoniem

17 april 2014

Toch wel heel bijzonder dat een liberale minister een burger zijn vrijheid ontneemt.

Brugman

19 april 2014

De heer Van der Meeren van één van de 'Big Four' van de zorgverzekeraars heeft blijkbaar moeite met principiële standpunten. Het gaat er VvAA om dat iedere burger in ieder geval zijn of haar zorgverlener kan kiezen. Dat is het principe van vrijheid. Vrijheid houdt niet in dat de zorgverzekeraar dat voor de patiënt bepaalt. Dat Van der Meeren voorstander is van het nog verder uitbreiden van de macht van zorgverzekeraars is begrijpelijk, maar daarmee is inperking van het fundamentele recht om de eigen zorgverlener te kiezen, nog niet goed voor de burger, die altijd patiënt kan worden.

frank van den eeden

24 april 2014

Het fundamenteel recht van Europese burgers om gebruik te maken van zorgverlening in alle landen van de EER is vastgelegd in de patiëntenmobiliteitswetgeving en geïmplementeerd in 2013. Vrij verkeer van diensten binnen alle landen van de EER geldt dus ook op gebied van gezondheidszorg. Nederland heeft de wetgeving hieromtrent in Brussel onderschreven. De overheid wil de Nederlandse burger vervolgens niet meer toestaan om binnen de eigen grenzen voor een eigen zorgverlener te kunnen blijven kiezen. Het Nederlandse wetsvoorstel inzake afschaffing van vrije artsenkeuze dient getoetst te worden aan de Europese Wetgeving en niet aangepast aan de polisvoorwaarden die Nederlandse zorgverzekeraars graag aan hun cliënten op zouden willen leggen.

Top