ACTUEEL

Grieppoli negeert beleid RIVM

De polikliniek voor Mexicaanse griep die het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft geopend, is in strijd met het beleid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Alleen risicogroepen mogen nog worden getest, terwijl in de grieppoli iedereen zich kan laten testen. Daarnaast wordt het bezoek aan de poli niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Slotervaart wil niet afwachten

In de Volkskrant stelt de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) dat de grieppoli de volksgezondheid in gevaar kan brengen. Mensen die denken dat ze de griep hebben, moeten niet in de wachtkamer gaan zitten, maar telefonisch contact opnemen met de huisarts. Het ziekenhuis beseft met de grieppoli voorbij te gaan aan het beleid. Het ziekenhuis vindt het te afwachtend om mensen te zeggen over een week nog maar eens terug te komen. Het Slotervaart houdt zicht wel aan de richtlijnen voor het verstrekken van medicijnen als Tamiflu. De grieppoli heeft inmiddels veertig tot vijftig bezoekers ontvangen.

Onnodige medicalisering

Minister Ab Klink van VWS vindt de grieppoli overbodig en adviseert iedereen naar de huisarts te gaan. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) vindt dat het Slotervaartziekenhuis onnodig medicaliseert en geeft aan het bezoek aan de grieppoli niet te vergoeden. Het ziekenhuis neemt daarom de kosten voor eigen rekening.

Snelle diagnose

In de grieppoli onderzoeken artsen bezoekers met behulp van een vragenlijst en een uitstrijkje van het keelslijmvlies. Binnen een uur is bekend of er een grote kans is dat iemand besmet is. Binnen een dag volgt er definitief uitsluitsel.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

van Loon

14 augustus 2009

De burger als gezondheidsconsument; de zorg als marktpartij waar de consument zijn product kan halen. Effect hiervan zal zijn dat meer wordt aangeduid als ziekte, dus de kosten lopen op. Overheid trekt zich langzaam terug; verzekeringen zien winst. Niet meer een inhoudelijke visie op gezondheid bepaalt de wijze waarop we de zorg organiseren, maar slechts de zorg als product waarbij de marktvisie leidend is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande gevoelens in de samenleving bijv. 'angst voor' als basis om het product gezondheid te verkopen. Wie doet iets aan deze pathologische ontwikkeling.

Top