Finance

Transitieregeling pakt karig uit voor ziekenhuis

Transitieregeling pakt karig uit voor ziekenhuis

De ziekenhuizen krijgen over 2012 vooralsnog 100 tot 120 miljoen euro minder aan transitiegelden dan ze zelf geraamd hebben in hun jaarrekeningen. Dit komt naar voren uit de voorlopige vaststelling van de transitiebedragen die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 22 april bekend heeft gemaakt.

In de jaarrekeningen van 2012 gaan de ziekenhuizen uit van een macro-verrekenbedrag van 343 miljoen euro. Met een totaal voorlopig transitiebedrag van 268 miljoen euro, komt de NZa in de voorlopige vaststelling tot een veel lager bedrag, te meer daar de NZa uitgaat van een netto verrekenbedrag van 224 miljoen euro. Over 2013 doet de NZa minder uitgebreid verslag. Wel stelt de NZa vast dat het voorlopige transitiebedrag voor 2013 189 miljoen euro bedraagt.

Voorlopig karakter 

De NZa benadrukt dat de cijfers “een zeer voorlopig karakter” hebben. “Dit is ook de reden dat de NZa in de marktscan Medisch Specialistische zorg 2013 nog geen uitspraken kon doen over mogelijke financiële risico's in de ziekenhuissector|, aldus de NZa. Over deze marktscan is recentelijk ophef ontstaan naar aanleiding van geluiden als zou de NZa welbewust alarmerende informatie over de financiële positie van ziekenhuizen hebben achter gehouden.

Correctie 

Volgens een tussentijdse conclusie zouden vier van de tien ziekenhuizen verlies draaien zonder bijdrage uit het transitiefonds. Deze conclusie werd uiteindelijk niet in de definitieve rapportage opgenomen. In een brief aan de Tweede Kamer laat minister Schippers van VWS weten dat er niets onoorbaars is aan deze gang van zaken. “Medewerkers van VWS hadden vragen bij twee gepresenteerde tabellen inzake een vergelijking tussen de omzet mét en de omzet zónder transitiebedrag”, aldus Schippers. “Bij de omzet zonder transitiebedrag leek het resultaat van ziekenhuizen aanzienlijk lager, echter een dergelijke één-op-één relatie mag niet worden gelegd, omdat transitiebedragen gewoon onderdeel zijn van de omzet van ziekenhuizen.” Om deze reden heeft de NZa volgens Schippers besloten om een correctie in de marktscan aan te brengen.
Wat deze correctie waard is blijkt volgens de NZa pas in het najaar van 2014. Dan kunnen de cijfers rond de transitieregeling volgens de NZa definitief vastgesteld worden.

Vervallen

De transitieregeling is in het leven geroepen om te voorkomen dat ziekenhuizen met de overgang naar prestatiebekostiging te maken zouden krijgen met grote omzetfluctuaties. Op grond van de regeling krijgen ziekenhuizen over 2012 en 2013 nog respectievelijk 95 procent en 70 procent van hun historische inkomsten vergoed. Ziekenhuizen met hogere inkomsten moeten juist 95 tot 70 procent van het teveel afdragen.
De overgangsregeling komt per 2014 te vervallen.

 

 

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anoniem

23 april 2014

En zelfs de € 224 mln van de NZa is nog te veel. Hebben de ziekenhuizen echt zoveel nadeel gehad van de invoering van prestatiebekostiging?
Door de aanneemsommen en plafondafspraken lijkt me dat niet. En de ziekenhuizen hebben ook nog een stuk opbrengstverrekening 20111 (overloop 2012) af te storten.
Het definitieve transitiebedrag zal vermoedelijk nog lager worden.

Schulte

23 april 2014

Die transitieregeling werd toch misbruikt door ziekenhuizen, deels in opdracht van een zorgverzekeraar? Hoe is dat onderzoek dat ZN zou uitvoeren afgelopen?

Top