ACTUEEL

Flevoziekenhuis en AMC werken meer samen

De raden van bestuur van het AMC en het Flevoziekenhuis gaan de bestaande samenwerking intensiveren en uitbreiden. Dit staat in een strategisch convenant dat onlangs is ondertekend door bestuursvoorzitters Marcel Levi en Anita Arts.

Veel voorkomende, relatief eenvoudige behandelingen en operaties zullen vaker plaatsvinden in het Flevoziekenhuis, waardoor het AMC zich nog beter kan richten op de hoogcomplexe zorg. Het convenant wordt aangegaan voor minimaal drie jaar.

Keuzevrijheid

De samenwerking tussen beide ziekenhuizen richt zich op zorginhoud, opleidingen en wetenschappelijk onderzoek. In het convenant zijn uitgangspunten vastgelegd voor de samenwerking, zoals de keuzevrijheid van de patiënt. Het AMC richt zich vooral op hoog complexe behandelingen en het Flevoziekenhuis met name op veel voorkomende behandelingen, aangevuld met een aantal regionale speerpunten, zoals dialyse, borstkanker, darmkanker en geboortezorg.  

Opleidingsziekenhuis

Beide ziekenhuizen streven ernaar het Flevoziekenhuis te laten groeien als opleidingsziekenhuis. Het Flevoziekenhuis heeft  op dit moment negen erkende opleidingen tot medisch specialist en biedt een leeromgeving aan coassistenten van het AMC.

Brugvakgroep

Het Flevoziekenhuis en het AMC hebben al een aantal jaar een nauwe samenwerking op het gebied van chirurgie, traumatologie en radiotherapie. Onderdeel van deze samenwerking is de zogenoemde brugvakgroep: een aantal chirurgen werkt zowel in het AMC als in het Flevoziekenhuis. Dit heeft als voordeel dat de patiënt in beide ziekenhuizen door dezelfde specialist wordt behandeld.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top