ACTUEEL

Nacontrole borstkanker dijt onnodig uit

Vrouwen die zijn behandeld voor borstkanker worden geconfronteerd met een onnodige groot aantal nacontroles. Dit is belastend en kost veel geld zonder dat het de behandelde vrouwen ten goede komt.

De nacontroles zijn vooral bedoeld om een eventuele nieuwe tumor of de terugkeer van een behandelde tumor zo vroeg mogelijk op te sporen. Ook bieden ze ruimte voor individuele begeleiding en uitwisseling van informatie. Daarnaast geven ze meer inzicht in het effect van de diverse behandelingen op de langere termijn.

Meer disciplines

Door de succesvolle behandeling van borstkanker komen steeds meer vrouwen in aanmerking voor nacontrole. Hoewel de behandelrichtlijn voor borstkanker nog in 2012 is aangepast, bestaat er in de praktijk nog geen duidelijke consensus over de optimale uitvoering van de nacontrole. Annemiek Kwast, werkzaam bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), concludeert dat vrouwen na de behandeling vaker terugkomen voor controle dan in de richtlijn wordt geadviseerd. Bovendien neemt het aantal nacontroles toe naarmate er meer verschillende medische disciplines bij de behandeling betrokken zijn.

Argumenten

“Een controle brengt voor vrouwen vaak extra spanning met zich mee,” zegt Kwast, die op 8 mei promoveert aan Radboudumc. “Ook is niet altijd duidelijk waarom vrouwen bij verschillende disciplines voor controle moeten komen. Nacontrole kan uitgevoerd worden door meerdere behandelaars en die stemmen de controles nog niet altijd optimaal op elkaar af. Bovendien wordt de opbrengst van de nacontrole en de diagnostische onderzoeken nogal eens overschat door vrouwen. En niet te vergeten: meer controles kosten meer geld. Allemaal argumenten die pleiten voor het optimaler en efficiënter vormgeven van de huidige nacontroles, zeker als het aantal behandelde borstkankerpatiënten verder blijft stijgen.”

Oorzaken

Kwast wijst verschillende oorzaken aan voor de te intensieve nacontroles. Zo denken patiënten vaak dat meer controles hun veiligheid vergroten. “Niet alleen de patiënt, maar ook de zorgverlener en het financieringssysteem spelen een rol in dit proces”, zegt Kwast. Behandelaars willen de patiënt graag terugzien om hun eigen bijdrage aan de behandeling te kunnen evalueren. Dat leidt gemakkelijk tot veel nacontroles.

Ook blijkt dat de huidige financiering de uitvoer van controles binnen het ziekenhuis stimuleert en de zelfstandige inzet van verpleegkundig specialisten belemmert.

Borstkanker is de meest voorkomende kanker onder vrouwen in Nederland. Jaarlijks wordt ruim 14.000 keer de diagnose borstkanker gesteld. Bij tijdige signalering en behandeling zijn de overlevingskansen over het algemeen goed.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

g.ter.horst@ziggo.nl

8 juli 2015

Ik wil hierbij reageren op de nacontrole van borstkanker.
Mijn dochter is in januari 2014
behandeld met radiotherapie na een borstbesparende operatie .
De nacontrole heeft twee keer plaatsgevonden en alleen de borsten zijn daarbij gecontroleerd.
De laatste keer,2weken geleden was de uitslag dat alles schoon was.
Vorige week kreeg ze heel veel pijn en werd er geconstateerd dat haar lever vol zit met uitzaaiingen.We zitten met de handen in het haar.
Ze moet nu van het ene onderzoek naar het andere,van een leverpunctie naar MRI,Patscan etc.
Ik denk dat dit alles voorkomen had kunnen worden als ze steeds bij de nacontrole haar hele lijf gescreend zouden hebben...dat zal financieel niet zo gunstig zijn maar wat er nu met haar moet gebeuren gaat nog veel meer kosten.Top