ACTUEEL

Kwart ouderen ervaart weinig eigen regie

Een kwart van de ouderen denkt in de toekomst ondersteuning nodig te hebben bij de ‘regie’ over eigen leven. Daar staat tegenover dat bijna de helft van de ouderen voldoende toegerust denkt te zijn voor de hervormingen in de langdurige zorg. Dit komt naar voren uit de overzichtsstudie ‘Ouderen van de toekomst’ van het NIVEL.

De onderzoekers toetsen in de studie enkele aannames bij het huidige beleid van ‘eigen regie’ en ‘zelfredzaamheid’ in de ouderenzorg. Zo veronderstelt de overheid dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen en dit door technologie ook langer kunnen. Ook gaat de overheid er vanuit dat ouderen meer willen en kunnen betalen voor ondersteuning en zorg. Een andere aanname is dat professionele zorg  grotendeels door mantelzorg en vrijwilligerswerk kan worden vervangen.

Geen moeite

De onderzoekers constateren dat deze aannames beslist biet op alle ouderen van toepassing zijn. Bijna de helft (46 procent) regelt zijn zaken graag zelf en zal geen moeite met de hervormingen hebben. Ruim een kwart (28 procent) vindt ‘zelfredzaamheid’ niet zo belangrijk en wil als dat nodig wordt best ondersteuning.

Mogelijkheden

Daarnaast lopen de mogelijkheden om zelf zorg te regelen of de mate waarin ze een beroep kunnen doen op familie en vrienden sterk uiteen. Dit geldt ook voor hun woonomstandigheden en financiële mogelijkheden variëren. Ongeveer een kwart heeft voor zijn gevoel weinig ‘regie’ over eigen leven en verwacht dat het op eigen kracht niet zal lukken lang ‘zelfredzaam’ te blijven.

Gelet op de uitkomsten van de studie doen de NIVEL-onderzoekers een aantal aanbevelingen. Niet alleen moet er oog zijn voor diversiteit tussen ouderen, ook moet er meer aandacht komen voor een passend woningaanbod en gebruiksvriendelijke technologie ten behoeve van grotere zelfredzaamheid.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top