ACTUEEL

ACM keurt forensische zorgketen goed

De ACM staat toe dat de Kijvelanden, Altrecht en Parnassiagroep samen een nieuwe onderneming mogen starten. Want er blijft na de joint venture voldoende concurrentie over.

Stichting De Kijvelanden, Stichting Altrecht en Parnassia Groep BV gaan samen onder de naam Forensisch Psychiatrische Combinatie Randstad. De ACM heeft bepaald dat daar geen vergunning voor nodig is.

Eigen expertise

FPC De Kijvelanden, Altrecht en Palier (Parnassia) mogen de krachten bundelen om met elkaar een volledig pakket aan forensische zorg aan te bieden. De drie partijen behandelen mensen die ernstig grensoverschrijdend of ontwrichtend gedrag vertonen. Ze hebben elk hun eigen expertise gevormd op het gebied van gedragsstoornissen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek.

Zorgketen

De partijen zeggen elkaar goed aan te vullen en willen samen een forensische zorgketen vormen. Die bestaat uit poliklinische zorg, diverse niveaus van beveiligde forensische zorg en zorg voor specifieke doelgroepen zoals verstandelijk beperkten. Wetenschappelijk onderzoek gaat een belangrijk onderdeel vormen binnen de Forensisch Psychiatrische Combinatie Randstad.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top