ACTUEEL

Kwaliteit ouderenzorg is onder de maat

Kwaliteit ouderenzorg is onder de maat

Verouderde protocollen, personeel dat te weinig tijd heeft om iemand echt persoonlijke aandacht te geven, ouderen die nog te vaak in hun vrijheid worden beperkt en te weinig aandacht en controle of ouderen wel de juiste medicijnen krijgen. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) kondigt donderdag maatregelen aan om de kwaliteit van de ouderenzorg te verbeteren.

"Als we de ouderenzorg in de toekomst aan onze eigen eisen willen laten voldoen, is het nu tijd voor actie", aldus Van Rijn. Hij trekt er vanaf volgend jaar 5 miljoen euro extra voor uit. De staatssecretaris reageert daarmee op het donderdag verschenen IGZ-rapport over de maar langzaam verminderende tekortkomingen in oudereninstellingen.

Kennis

In meer dan de helft van de ongeveer 400 verpleeg- en verzorgingshuizen die de inspectie onder de loep nam, bleken kennis en vaardigheden van de medewerkers niet te passen bij de zorg die ouderen nodig hadden. Omdat ouderen liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen en pas naar een zorginstelling gaan als ze het thuis niet meer redden, wordt die zorgvraag de komende tijd alleen maar ingewikkelder. Voor Van Rijn reden om met patiënten- en cliëntenorganisaties, verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN) en de brancheorganisatie voor zorgondernemers Actiz en de zorgverzekeraars om de tafel te gaan.

Van Rijn ziet optimale "informele zorg" als "de sleutel naar kwaliteit van leven". Daarbij moet de zorg veilig zijn en ruimte bieden aan goede professionals. "Kwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, wij hebben samen de dure plicht om kwetsbare ouderen die van ons afhankelijk zijn de best mogelijke kwaliteit zorg te bieden", aldus Van Rijn.

Hervorming

Het kabinet hervormt de langdurige zorg om de stijgende kosten in de hand te houden en om ouderen en gehandicapten langer thuis te kunnen laten wonen. Gemeenten en zorgverzekeraars worden meer verantwoordelijk voor de hulp die mensen thuis krijgen. In de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) die Van Rijn liefst nog voor de zomer in de Tweede Kamer wil bespreken, wil hij vastleggen dat ook de instellingszorg meer maatwerk levert door beter rekening te houden met de wensen van mensen.

Hypocriet

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman noemt de reactie van Van Rijn "hypocriet". "Het kabinet bezuinigt enorm op de zorg. Ondertussen worden zorgbobo's die zich nog steeds topsalarissen toe-eigenen niet aangepakt." (ANP)

---

Onder het motto 'Navigeren in een nieuw zorglandschap' houdt Skipr op 20 juni een congres over de transitie van de langdurige zorg. Voor meer informatie, klik hier

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top