ACTUEEL

OZG verliest hoger beroep om onderhuur zusterflat

Na hoger beroep heeft het gerechtshof Arnhem Leeuwarden bepaalt dat de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) een wanprestatie heeft geleverd door onbevoegd appartementen van de zusterflat bij het Delfzicht Ziekenhuis onder te verhuren. Daardoor kon de nieuwe eigenaar er in 2009 niet in.

Het is nog niet bekend wat de schade voor de nieuwe eigenaar is. Die kan met dit arrest van het hof een schadestaatprocedure starten.

Huurovereenkomst

Het ziekenhuis huurde de zusterflat in Delfzijl voor een periode van veertig jaar. Er zijn 28 woningen in gevestigd bedoeld voor personeel en leerlingen. De huurovereenkomst werd per 1 mei 2009 beëindigd. De zusterflat werd echter niet leeg opgeleverd, waarna de nieuwe koper naar de rechter stapte. Die veroordeelde OZG tot betaling van een eenmalig bedrag van ruim 42.500 euro en ruim 14.000 euro per maand.

Onderhuurverbod

Het ziekenhuis ging hiertegen in hoger beroep. Het stelde dat in de huurovereenkomst geen uitdrukkelijk onderhuurverbod was opgenomen. En het was van begin af aan al duidelijk dat het ziekenhuis als rechtspersoon het gebouw niet zou gaan bewonen. Bovendien hebben de bewoners altijd huur aan het ziekenhuis betaald, in de vorm van inhouding op het loon.

Maar die argumenten zijn niet rechtsgeldig, zo oordeelde het hof. De laatste bewoner is per 1 oktober 2012 vertrokken. Dus het hof hanteert dat als opleverdatum. Voor die tijd heeft OZG onterecht onderverhuurd, zo stellen de raadsheren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top