ACTUEEL

Meer uitkomstindicatoren long- en prostaatkanker

Santeon ziekenhuizen breiden het gebruik van uitkomstindicatoren voor long- en prostaatkanker uit. Nadat in februari drie ziekenhuizen begonnen met publiceren, doen nu tien ziekenhuizen mee voor longkanker en is de registratie van uitkomsten voor prostaatkanker bij zeven ziekenhuizen gestart.

Alle betrokken teams zijn gestart met het verzamelen van de gegevens: de zes Santeon ziekenhuizen plus het St. Lucas Andreas Ziekenhuis. Voor longkanker sluiten via Achmea naast deze zeven nog het UMC Groningen, Rijnstate en het Wilhelmina Ziekenhuis Assen aan. De ziekenhuizen gaan zo’n zes maanden gegevens verzamelen. De nieuwe uitkomstindicatoren worden in het voorjaar van 2015 gepubliceerd.

Risico’s

Santeon heeft voor long- en prostaatkanker een beknopt aantal wetenschappelijk onderbouwde uitkomstindicatoren ontwikkeld. De informatie sluit aan bij de vraag van de patiënt. Die wil weten wat de overlevingskansen zijn of hoe groot de risico's zijn op complicaties bij een behandeling. Uitkomstindicatoren geven op grond van gemeten resultaten antwoorden op deze vragen. Het is mogelijk om behandelingen of ziekenhuizen onderling te vergelijken. Alle deelnemende ziekenhuizen profiteren van de benchmark: de beste resultaten dienen als voorbeeld. Medisch specialisten kunnen zo gericht kennis delen en hiermee de zorgkwaliteit voor veel meer patiënten zo optimaal mogelijk maken.

Patiëntenervaringen

Naast de medisch technische gegevens van de arts, vullen patiënten zogenaamde PROMs-vragenlijsten in: Patient Related Outcome Measures. Deze wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten worden gebruikt om veranderingen in kwaliteit van leven bij de individuele patiënt te meten. Die kwaliteit wordt bepaald door het fysiek, emotioneel en sociaal kunnen functioneren. Hoe ervaart de patiënt zijn gezondheid en op welke punten ervaart hij of zij problemen? De PROMs worden verwerkt in de uitkomstindicatoren en elk jaar op ziekenhuisniveau gepubliceerd. Hiermee kunnen verbeteringen van het zorgproces op gang gebracht worden. Daarnaast wordt gekeken hoe een behandelend arts nu al direct iets kan doen met deze uitkomsten uit de PROMs vragenlijsten voor een individuele patiënt. PROMs bieden stuurinformatie in de behandelkamer, aanvullend op de medische gegevens. De patiënt krijgt zo ook zelf meer invloed op keuzes bij medische behandeling.

Santeon

Santeon is de Nederlandse ziekenhuisketen van zes topklinische ziekenhuizen, te weten het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein, Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam, Medisch Spectrum Twente in Enschede en het Martini Ziekenhuis in Groningen.

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Mauk van Heemstra ZorgSteedsBeter

17 juni 2014

Patient related outcome indicatoren..... wanneer zullen ontdekken dat dit een pleonasme is?

Want waartoe was de zorg ook weer bedoeld?

Geheel in lijn met lean: je enige reden van bestaan is waarde toevoegen voor je patiënten. De rest is "waste".

Doorgaan op deze weg van outcome indicatoren!

Frank Conijn

2 mei 2016

@Mauk: 'related' moet 'reported' zijn: 'patient-reported outcome measures'. Het artikel heeft het (ook) fout.

Top