ACTUEEL

Top NZa vertrekt na ophef

Top NZa vertrekt na ophef

De bestuursleden van de Raad van Bestuur van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben hun functie "in het belang van de NZa" ter beschikking gesteld. Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) respecteert dat besluit en heeft het tweetal uit hun functie ontheven, meldt het ministerie van VWS dinsdag.

De twee bestuursleden, Theo Langejan en Eitel Homan, hebben hun besluit genomen vanwege alle ophef die er is over kosten van (dienst)reizen door het NZa-bestuur. Beiden geven overigens wel aan dat ze afstand nemen van berichtgeving dat reizen regelmatig werden betaald door organisaties of bedrijven waar de NZa toezicht op moet houden of die opdrachten krijgen van de zorgautoriteit.

Schippers geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat ze het betreurt "dat de Raad van Bestuur als direct gevolg van de berichtgeving zich genoodzaakt voelt terug te treden." Ze schrijft ook dat Langejan zich gaat oriënteren op een nieuwe functie en tijdelijk (voor maximaal een jaar) aan de slag gaat bij de algemene bestuursdienst. Homan blijft op haar verzoek aan tot er een interim-voorzitter is gevonden.

Cultuuromslag 

GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman staat positief tegenover het vertrek van de NZa-top: "Terecht dat de raad van bestuur van de NZA opstapt. De NZA moet als toezichthouder boven alle twijfel verheven zijn. Hopelijk leidt dit tot een cultuuromslag. Daar moet de komende tijd hard aan gewerkt worden." VVD-Kamerlid Arno Rutte respecteert de keuze van de NZa-top: "De NZA heeft een belangrijke rol als toezichthouder in ons zorgstelsel. Om die rol goed te kunnen vervullen is het belangrijk dat het functioneren van de NZA en de raad van bestuur niet ter discussie staan."

De SP is bij monde van Kamerlid Renske Leijten kritisch over de manier waarop de bestuurders het veld ruimen: "Aftreden is de eerste stap, maar een jaar krijgen om werk te zoeken is onacceptabel. Bij de NZa moet schoon schip worden gemaakt en aan kritische rapporten moeten geen politiek wenselijke uitkomsten worden gehangen. De toezichthouder moet totaal onafhankelijk worden van de zorgwereld en industrie. De minister betreurt het besluit dat de bestuurders zijn opgestapt: dat mag ze uitleggen."

Accountant

Schippers wil snel duidelijkheid hebben over de kwestie van de bestuurskosten en vraagt het oordeel van een externe accountant. Dit oordeel staat los van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie "Intern functioneren NZa' die onder leiding van oud topambtenaar Hans Borstlap opderzoek doet naar misstanden bij de NZa.

De misstanden werden door NZa-medewerker Athur Gottlieb, die begin dit jaar zelfmoord pleegde, postuum naar buiten bracht. Borstlap bekijkt in opdracht van minister Schippers in hoeverre de NZa tekort is geschoten in haar werk. Zo zou de NZa slordig omspringen met vertrouwelijke informatie van en concurrentiegevoelige informatie van zorgverzekeraars en zorgverleners. Ook zou de NZa gepoogd hebben interne misstanden in de doofpot te stoppen. (ANP/Skipr)

---

Lees een uitgebreid en kritisch portret van Theo Langejan op de website van Lucide.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top